РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Монтаж на декоративни фасадни профили от EPS

За разлика от редица други монтажни дейности, фиксирането на декоративни профили от EPS е считано за савнително лесна и комфортна задача, често оказваща се по силите дори и на непрофесионалисти и любители. Все пак обаче, когато става въпрос за работа по фасадата и на височини, монтажът на профилите изисква намесата на, квалифициран в полагането на облицовки и топлоизолационни системи, професионалист. Монтажът на декоративни профили от EPS не изисква работа със скъпо оборудване или изпълнението на сложни задачи.

В следното ръководство ще откриете подробна информация за всички стъпки, които трябва да следвате, за да гарантирате сигурното фиксиране на архитектурните детайли от EPS към основата.

Подготовка на основата

Така, както и при всички останали строително-ремонтни дейност, така и при монтаж на EPS профили се налага обръщането на специално внимание към предварителната подготовка на основата. Изискванията към повърхността, върху която ще се фиксират архитектурните детайли е тя да е на минерална основа, здрава и с висока товароносимост. Също така тя трябва да бъде и предварително обезпрашена и да не съдържа разделителни субстанции като битум, мазнини, наслоявания и др., които биха повлияли негативно върху адхезията.

При наличие на пукнатини или нестабилни участъци, задължително е те да бъдат премахнати. Преди начало на работата, основата трябва да е в състояние, в което е чиста, стабилна и без наличие на компрометирани зони. При наличие на замърсявания или остатъци от стара, паронепропусклива боя, се препоръчва премахването им чрез пароструйка с високо налягане.

Ако в основата се забелязват изсолявания, те трябва да бъдат цялостно почистени. Всички стари покрития се обезпрашават с помощта на четка като след това се измиват с вода и се оставят да изсъхнат изцяло (от съществена важност е основата да бъде суха преди полагане).

Участъци, в които се наблюдава наличие на плесени и гъбички е важно да бъдат почистени с подходящ препарат. След третиране, остатъчната плесен трябва да бъде изстъргана механично. След цялостното ѝ премахване, участъкът трябва отново да бъде обработен с препарата, с цел дезинфекция на зоната и изкореняване риска от разпространение на спорите ѝ.

При работа върху ронливи и песъчливи повърхности се налага тяхното предварително (около 4 – 5 ч. преди началото на работата) грундиране и заздравяване с НАНОГРУНД® – ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД С НАНО ЧАСТИЦИ. Основи като стени и блокчета от газобетон или гипс, за които е типична висока абсорбираща способност, се налага да бъдат грундирани с ПОРОГРУНД® – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ.

Особено важно е, преди началото на работата, основите да бъдат добре подравнени. Отклонения са допустими в рамките на не повече от 1 см на линеен метър. Всички неравности над тази граница се препоръчва да бъдат предварително коригирани (най-малко 3 дни по-рано) с помощта на хастарна варо-циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX.

Препоръчва се монтажът на профилите да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда между +5°C и +30°C. Препоръчителната влажност на въздуха е под 65%.

Монтаж на профилите

Процесът по монтиране на профилите трябва да бъде извършен след полагане на финишното покритие. Ако се налага боядисване на фасадата, то трябва да се извърши след монтажа на профилите. Ако финишното покритие е декоративна мазилка, преди нейното нанасяне, върху фасадата трябва да бъде очертана и облепена насочваща ивица с размер – 1 см по-тясна в ширина, в сравнение с ширината на фиксиране на профила. Монтажа на профилите се извършва след премахване на облепването, върху непокритата от мазилка ивица, като застъпва мазилката около 1 см от горе и от долу.

С цел да се подсигури идеално правата линия на подредба на архитектурните детайли, се препоръчва тяхното позициониране да бъде извършено с помощта на нивелир или прахова чертилка с канап. По този начин може удобно да се маркира позицията на всеки един профил върху фасадата на сградата. След това, по протежението на долната линия, на разстояние през 1 м се забиват пирони за бетон (предназначени са да играят ролята на легло за профилите при монтаж и да ги стабилизират спрямо точната позиция). Въпросните пирони се премахват след като лепилото за монтаж изсъхне (обикновено в рамките на 24 часа).

При нужда от скъсяване или подрязване спрямо определен ъгъл (обикновено при монтаж около външни и вътрешни ръбове на фасади), се препоръчва използването на трион.

За целите на самият монтаж на профилите върху минерални основи се препоръчва продукта TEHNOCLAY® ЛЕПИЛО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ EPS/XPS/PUR. В случай, че монтажът се извършва върху минерални или органични основи, се препоръчва полиуретаново лепило  ТЕРМОФЛЕКС® PU  CONTACT (в този случай се препоръчва предварително тестване силата на залепване към основата).

TEHNOCLAY® ЛЕПИЛО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ EPS/XPS/PUR се нанася първо върху основата в маркираните зони с помощта на назъбена маламашка (4х4 мм). Впоследствие лепилото трябва да бъде нанесено също така и върху гърба на профила (по цялата му повърхност). След като лепилото се нанесе върху профила и основата, детайлът се фиксира към стената чрез странични движения, с цел да се оптимизира сцеплението. Средният разход на лепило е около 8 кг/м2.

В случай, че забележите неравност или неправилно полагане на профил, можете да коригирате позицията му в рамките на 5 до 10 минути. След фиксиране на профила, остатъчното лепило може да бъде премахнато чрез шпакла. От особена важност е във фугите, между профилите и по челните им страни да не попада лепило. В случай, че такова има, то трябва да се отстрани, докато е все още прясно и не е започнало да стяга.

При работа с продукта ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT, се препоръчва лепилото да бъде нанасяно като линия с размер 2 х 2 см по периферията, на около 2 см от ръбовете на детайла, както и в тяхната среда, под формата на буквата W. След нанасяне на лепилния слой, трябва да се изчака 1 минута преди профилът да бъде фиксиран към стената. След прилепване към основата, детайлът трябва да бъде добре притиснат, за да се установи цялостен контакт с повърхността и повече да не се размества.

Съединяването на отделните краища на профилите и тяхното фиксиране един към друг трябва да бъде извършено с полиуретаново лепило ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. Това става като върху челото на единия профил се нанася лепило на отстояние не по-малко от 1 см от външните ръбове. След това, двата съседни профила трябва да бъдат притиснати, но не плътно – препоръчва се да се остави фуга с широчина около 5-6 мм. Впоследствие тя трябва да бъде изцяло запълнена с помощта на ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. След пълното изсъхване на лепилото, излишният остатък се премахва с тапицерско ножче като се изрязва клинообразно на дълбочина 5 мм.

Клинообразният участък, който остава във фугата трябва да бъде запълнен след 5-6 часа с TEHNOCOAT®, защитно полимерно покритие за фасадни профили. След изсъхване, при нужда, зоните на контакт могат да бъдат обработени и загладени с помощта на едра шкурка.

Препоръчва се оставянето на деформационна фуга (ширина около 1 см) между профилите на всеки 6 м. Въпросната фуга има за цел да абсорбира линейните разширения и да минимизира риска от напукване на връзката между отделните детайли. След монтаж на профилите, фугата може да бъде запълнена с трайно  еластичен, полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

С цел да се предотврати проникването на вода между фасадата и отделните детайли, се препоръчва тяхното фугиране (по цялото протежение) с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC. Лепилото-уплътнител трябва да се заглади като не бива да прекъсва слоя си в нито един участък.

Механично закрепване

Макар и в по-голямата част от случаите фиксирането на профилите да става само и единствено с помощта на подходящо лепило, има ситуации, в които се препоръчва и тяхното допълнително механично закрепване. Ситуациите, в които е нужно допълнително механично фиксиране са, както следва:

– Когато профилите излизат от равнината на фасадата с повече от 7 см (независимо от основата)

– Когато детайлите са монтирани върху  варови,  вароциментови  и  гипсови  мазилки  (независимо  от големината на профилите)

– Когато профилите играят ролята на подпрозоречна дъска (независимо от основата и големината на профила)

Самият процес по механичното закрепване на профилите стартира едва след изсъхването на монтажното лепило. За целите на допълнителното фиксиране се изискват дюбели или шпилки (шишове), с химически дюбели (в случаи, в които дължината на дюбелите не е достатъчна).

Профилите, чиято дължина е около 1 м, трябва да бъдат фиксирани с по 1 дюбел на разстояние 10 см от техните краища. При детайли с дължина 2 м се препоръчва допълнителен монтаж на дюбел и в средата. При профили с по-големи дължини, броят на нужните допълнителни фиксатори се калкулира пропорционално.

Самото разпробиване на отворите за дюбелите трябва да се извърши директно през профила като те трябва да навлязат на минимум 40 мм в основата при плътни повърхности и 55 мм при основи с кухини. Отворът, който остава в профила след неговото механично фиксиране трябва да се запълни с трайно еластично полиуретаново лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC или с полимерното покритие, с което са обработени профилите.

Архитектурните детайли могат да бъдат фиксирани и с шпилки от поцинкована (неръждаема) стомана с диаметър 12 мм. За да стане това трябва да се разпробие отвор с диаметър 12 мм по цялото протежение на детайла, който да навлезе в основата на дълбочина от 100 мм. Отворът в профила трябва да бъде допълнително разширен. Това става с помощта на допълнително разпробиване със свредло, което е 8 мм по-голямо от първото (20 мм в конкретната ситуация). Въпросното разширяване на отвора трябва да стане само в профила, но не и в основата! Началото на отвора се разширява още веднъж допълнително с размера (най-малко 25 мм) на подложната шайба и гайката, които трябва да се скрият в профила.

Остатъчният отвор трябва да се почисти добре като всички остатъци и прах от разпробиването трябва да бъдат премахнати. В отвора на основата се поставя (химическия) дюбел. Шпилката се скъсява на необходимата дължина (така че краят да остава вътре в профила, без да стърчи от него) и се набива с чук плътно в основата. Остатъчното пространство в участъка около самата шпилка се запълва с ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. Подложната шайба и гайката се навиват внимателно на ръка. Окончателното им натягане трябва да бъде извършено едва след 24 часа, за да се избегне компрометиране на профила.

Отворът, който остава след като се монтира шпилката се запълва с TEHNOCOAT®, защитно полимерно покритие за фасадни профили, с което са обработени профилите.

Боядисване

Боядисването на декоративните детайли се извършва с всяка фасадна боя на водна основа. С цел обаче да се гарантира по-голяма устойчивост срещу напукване на снадките между профилите, се препоръчва боядисването (най-добре на 3 ръце) с пласто-еластична силиконова боя ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC. Боята е с извънредно голяма еластичност и разтегливост до 160% и издържа на големи линейни разширения и движения на основата без да се напука. Не се напуква дори и когато в основата под нея се образуват нови пукнатини.

Важно е да се отбележи, че към нанасяне на боята трябва да се премине едва след пълното изсъхване на лепилото и на фугите между профилите. Боядисването се извършва минимум на 2 ръце.

В случай, че проектът предполага облицоване на профилите с каменни или ламаринени козирки, трябва да се има предвид, че закрепването на металните листове и камъните трябва да се извърши директно към основата, а не към профила.

За какво да внимаваме?

– Имайте предвид, че декоративните архитектурни детайли са проектирани и изработени с цел оптическа украса. Те не са товароносими и не могат да изпълняват никакви конструктивни функции!

– Лепенето на детайлите трябва да се извършва само и единствено в сухо време при температура на основата и околната среда между +8ºC и +30ºC, както и при влажност на въздуха под 65%!

– Изискването при нанасянето на лепилния слой е да се извършва по цялото протежение на контактна площ – както на гърба на профила, така и на основата. При полагане на лепилото трябва да се внимава то да не засъхва и да не образува кожа по повърхността си, вследствие на прекомерно забавяне.

– Времето за пълно втвърдяване на лепилото зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 72 часа, като може да продължи и до 14 дни!

– Допустимо е използването само на материалите, описани в следното указание. При отклонения от тези препоръки не може да бъде предоставена гаранция за цялостната система!

– Евентуалната появява на напуквания в зоните на контакт на отделните детайли, не оказва влияние върху функционалността и сигурността на профилите. От това не могат да произлизат гаранционни претенции!

– При работа с отделните продукти се препоръчва съблюдаването на техническата информация, описана в техните технически карти!

– Трябва да се има предвид, че архитектурните детайли, които са подложени на въздействието на течаща вода или сол (луга) за размразяване изискват допълнителни специални мерки!

– От особена важност е профилите да не влизат в контакт с почвата и да бъдат монтирани най-малко на 1 см над котата на терена. Долната страна на профила и минимум 5 см от видимата повърхност на профилите трябва да бъдат хидроизолирани по цялата площ преди монтажа им!

Предишна / Следваща страница

error: