РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Защо се напуква боята върху архитектурните профили и как да предотвратим проблема

В материала ще разгледаме процесите и причините за възникването на пукнатини в боята и какви са начините за предотвратяването на този чест и наболял проблем.

След като вече сме ви разказвали защо трябва да боядисвате защитното покритие на фасадните профили, сега идва ред на това да обясним защо в някои ситуации положената бояНапукване и отлепване на боята на фасаден профил може да се напука.

Архитектурните профили и декоративни елементи са особено популярно средство за постигане целите на интериорния и фасаден дизайн. Те гарантират оформянето на красиви, ефектни и въздействащи площи и помещения с индивидуален характер. Много често обаче, ефектът от тяхното приложение може да бъде помрачен от неправилно изпълнение на монтажните дейности или на процесите по декориране на елементите.

Това най-често води до проблеми с тяхното декоративно покритие и образуването на пукнатини в слоя боя. От това най-засегнат обикновено остава крайният клиент, който вместо планираните уютни и естетически-издържани пространства, трябва да се сблъсква с главоболия и излишни нерви. Подобни обстоятелства помрачават и усещането на производителя на елементите, който трябва да съдейства за установяване на причината за проблемите, както и да поеме част от недоволството на клиента и да спомогне за решаването на ситуацията.

В този материал ще разгледаме обстойно причините за образуването на пукнатини в боята на декоративните профили, както и как да предотвратим този проблем.

Повече за образуването на пукнатини в боята

Образуването на пукнатини в един слой боя е обект на изследване на редица академици, практици, университетски звена и т.н. През годините са правени множество изследвания с цел идентифициране, класификация и справяне с различните типове пукнатини. Проблемът е толкова популярен, тъй като се наблюдава навсякъде – от строителството и лаково-бояджийската индустрия, чак до изкуството.

Що се отнася до последното, днес наличието на пукнатини в една картина в редица случаи се използва като измерител за нейната автентичност. Въпросното явление е познато като „craquelure” – процес, при който в най-горните слоеве на боята на една картина се образуват фини пукнатини. Според изследване на Университетът в Делфт и MOLART, специално създадена организация от историци, реставратори, аналитични химици и физици, съществуват редица причини за това, най-честите между които са стареенето или неравномерното изсъхване на боята.

В зависимост от начина на изпълнение, положеният слой може да се характеризира с различна дебелина, което може да доведе и до образуване на различни по размери (дълбочина и дължина) пукнатини. Ако разгледаме класификацията, предложена във въпросното изследване, то пукнатините в различните типове бояджийски покрития най-често изглеждат по следния начин:

*Микро пукнатините, образувани по покритието на декоративните профили вследствие на неравномерно полагане на боя най-често наподобяват тези на фиг. А

Какво общо има изкуството обаче? В по-голямата част от случаите, без значение от основата на използваната боя, процесите, проявяващи се в периода на нейното съхнене са идентични. Имайки предвид и факта, че бояджийските работи са неизменна част от строително-ремонтните дейности и процесите по реновиране на сгради, архитектурни паметници, елементи в конструкции и работата с архитектурни профили като цяло, то става ясно защо разбирането на проблема в детайли и причината за неговата поява са толкова важни. Именно по този начин могат да се изведат и възможните начини за неговата превенция.

Напукване на боята върху архитектурните профили – причините

Когато клиентите забележат пукнатини в повърхността на архитектурния профил, първото предположение винаги е, че детайлите са некачествени и производителят носи отговорност за тяхната подмяна. Докато в някои ситуации това е възможно (повече в следващата точка), в по-голямата част от случаите, видимите пукнатини реално не се намират в повърхността на самия профил, а в слоя боя, използван за неговото декориране.

Основната причина за това обикновено не се състои в типа на използваната боя, тъй като повечето елементи предразполагат декорирането с широка разновидност от покрития (дисперсионни, силикатни, силиконови и т.н.), а в начина на полагане и в силите, действащи в периода на неговото съхнене.

Ако изпълнителят на монтажните дейности не се съобрази с изискванията към дебелината на положения слой, то той създава предпоставки за образуване на т.нар. „свиващи се пукнатини“. Свиващите се пукнатини представляват фини напуквания в повърхността на декоративния слой (боята), най-често появяващи се при нанасяне на неравномерен слой от филмообразуваща фасадна боя (отнася се за дисперсионни, силиконови, силикатни и др.) върху грапави повърхности (каквито са повърхностите на повечето фасадни декоративни елементи). Когато дебелината на слоя в едни участъци е по-голяма от други, то той започва да изсъхва неравномерно. В едната част на профила, където слоят е по-дебел, изсъхването става по-бавно, а там, където слоят е по-тънък, боята съхне по-бързо. Същото се отнася и за горните и долните слоеве на покритието. Неравномерното и прекалено бързото изсъхване на положения слой води до образуване на тънък филм по повърхността на боята. В дълбочина обаче, обикновено остава затворена вода и вътрешният слой не успява да изсъхне в синхрон с повърхностния. С течение на времето, затворената боя започва да се изпарява, което може да разруши създалия се повърхностен филм.

Резултатът от този процес е образуването на малки пукнатини по повърхностния слой боя. Въпросните пукнатини не могат да се затворят с течение на времето а дори напротив – проблемът дори става по-сериозен в зависимост от спецификата наатмосферните условия и температурните амплитуди. Навлизането на вода в микро-пукнатините, циклите на замръзване и размразяване и съпътстващите свивания и разширявания водят до увеличаване на големината на пукнатините и разрушаване на повърхностния слой боя.

Ефектът от образуването на микро-пукнатини по повърхността на боята се наблюдава най-сериозно, когато боядисването на профилите се извършва при прекалено високи температури или, когато са подложени на продължително и директно слънцегреене в процеса на съхнене. Подобна ситуация може да се получи и тогава, когато към боядисването на профилите се пристъпи във влажно време (или когато скоро е валял дъжд) и профилите са овлажнени. Същото важи с пълна сила и когато боядисването на профилите се е случило преди приключването на всички мокри процеси (и покритието им не е изсъхнали напълно). За да се избегнат негативните последици от един подобен проблем също така се препоръчва и да се внимава боядисването да не се извършва, когато температурата на профилите е била под 6°С – 7°С по време на изсъхването на боята.

Проблем като този обаче не представлява технически дефект на самите профили и покритията, с които са произведени. Поради тази причина, производителят на архитектурните елементи не носи отговорност за подобен тип неприятни ситуации.

Как се избягва подобен проблем

За да се избегне подобен тип проблем, отговорността пада на производителите на бои и на изпълнителите на даден проект.

Преди пускане на пазара на дадени продуктови решения, производителите извършват серия от тестове и лабораторни изчисления на различни възлови фактори, между които оптимална дебелина на филма, свойства на долния слой боя (при полагане в два или повече слоя), изисквания към основата и атмосферните условия и др. На база на получените стойности, те издават препоръки за работа с продуктите и гаранция за качество.

Нека обърнем внимание на изискванията за оптимална дебелина на един слой боя, например. Производителите гарантират, че под въпросната критична стойност, в боята няма да бъдат образувани пукнатини. Това се дължи на факта, че в оптимално калкулирани и достатъчно фини слоеве боя, се намалява ефектът на линейните движения и напрежения в процеса на съхнене. Максималната стойност за дебелина на един слой се калкулира по специални формули и е обект на редица лабораторни изпитвания. Именно поради тази причина, съблюдаването на въпросните стойности е от съществено значение.

Ако в процеса на полагане дебелината на слоя е на границата или малко над указаната стойност, в боята могат да се образуват изолирани, звездообразни или линейни микро пукнатини. Ако дебелината надвишава значително препоръчителната, то пукнатините се образуват във формата на по-пълни и разпространени мрежи.

Същото важи и за изискванията към атмосферните условия – температура на основата и въздуха, влажност, директно слънцегреене и т.н. Те са плод на дълбоки и трайни проучвания и се гарантират от анализи в частни и независими лаборатории, сертификати и резултати от изпитвания. Спазването им е предопределящо за качеството на крайния резултат.

Именно тук идва и отговорността на изпълнителите на проектите. Те трябва да съблюдават всички изисквания, посочени от производителите, в т.ч. условия за работа с продуктите и инструкции за полагане и монтаж. В това се крие и ключът клиентът да получи това, което е планирал предварително и, което е гарантирано от производителя.

За да се избегне образуването на напуквания в боята на архитектурните профили се препоръчва изпълнителите на проекта да съблюдават следните основни условия:

  • Съобразяване с препоръчителните атмосферни условия за монтаж;
  • Следване стъпките от ръководството за монтаж на производителя;
  • Спазване на технологичните времена за приключване на мокрите процеси;
  • Съобразяване с изискванията към слоя финишно декоративно покритие боя;
  • Работа с продукти за монтаж и декорация, препоръчани от производителя – те са тествани и доказано гарантират перфектния краен резултат;

Изискванията към архитектурните профили

След като разгледахме най-честата причина и технологичната обосновка зад нея, е редно също така да отбележим още и важността на работата с архитектурни профили от най-високо качество.

От особена важност е да се работи с производители, които държат на качеството на своето продуктово направление и не правят компромиси с изработката и влаганите суровини. В практиката са познати редица случаи, в които декоративни елементи се изработват от нискокачествени суровини или с нарушения на технологията на производство. Резултатът за клиента е инвестиция в некачествени продукти, загуба на средства, нерви, време и излишни главоболия. Поради тази причина е особено важно да се подходи отговорно при избора на производител и доставчик на декоративните елементи. По този начин също така се гарантира, че закупеният материал не е опасен за здравето на обитателите на декорираните помещения.

Архитектурните елементи в портфолиото на STYRODESIGN се произвеждат само и единствено от висококачествени суровини и материали. След изработка, профилите се покриват със специални полимерни защитни покрития. Специфичното за този тип покрития е, че се характеризират с особена здравина, устойчивост, механична якост. По този начин защитават повърхността и структурата на профилите от натиск, удар, механични увреждания, одрасквания и др. Силната еластичност на положеното покритие, от своя страна, гарантира абсорбирането на всякакви линейни разширения, движения и вибрации като по този начин изкоренява риска от образуване на пукнатини.

Специалното покритие допринася и за още нещо – подсигуряването на сигурната основа и предпоставка за последващата декорация на профилите с фасадни бои.

Изискванията към боите

Фасадните профили са изложени на агресивни атмосферни условия, наслоявания и натрупване на прах. Интериорните профили, от своя страна, са обект на триене, механичен натиск, протъркване, следи от експлоатацията на помещенията и др. Всичко това подлага боите, с които са декорирани на сериозни изпитания.

За да се гарантира красивата визия и дълготрайното качество на положените покрития се препоръчва архитектурните детайли да бъдат декорирани с решения, притежаващи силна устойчивост на износване. Препоръчително е боята да бъде устойчива още и на мокро триене и миене. По този начин всички следи от контакт, прах и наслоявания по повърхността на профилите могат да бъдат премахнати лесно и бързо – само с помощта на вода или обикновен почистващ препарат.

Що се касае до фасадните профили, от особена важност, на първо място е, боята да бъде силно еластична, за да може да приема всички свивания и разширения, продиктувани от атмосферните условия и външната среда. Този тип бои успешно премостват и напукванията, образувани във фугите между профилите (което обаче е предмет на друга тема, повече за която можете да прочетете тук).

С цел минимизиране на разходите и максимизиране на ефекта от декорацията на профилите се препоръчва те да бъдат боядисвани с бои с висока покривност. Така се спестява и нуждата от нанасяне на втора и трета ръка, която, както вече отбелязахме, може да наруши равномерността на процеса на съхнене, а от там и да се окаже предпоставка за образуване на пукнатини.

Боята, която StyroDesign предлага за декорация на декоративните профили от своята гама, се характеризира със своята екстремна еластичност до над 160%, позволяваща ѝ да издържа на извънредно големи линейни разширения и движения на основата, без да се напука. ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC е изградена на база силиконови смоли, което я прави перфектно решение за саниране на напукани фасади, стари сгради в процес на реновиране, културни паметници и декорация на архитектурни елементи.

Поради свръхеластичността си, покритието, оформено с ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC не се компрометира дори и в основата под него да възникнат пукнатини. Всичко това позволява на боята да преодолява съществуващи пукнатини с ширина до 1 мм, без тяхното предварително запълване.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC притежава също и значителна устойчивост на атмосферни влияния, UV лъчи, температурни промени, промишлени газове, стареене и замърсяване. Отличава се с много висока паропропускливост и позволява така нареченото “дишане” на фасадата. Има добри водоотблъскващи свойства и е устойчива на мухъл, плесен, гъби и др.

Благодарение на всичко това, покритието върху профилите става резистентно на стареене, избеляване и обезцветяване, като по този начин запазва естетически-издържаната си визия за дълъг период от време.

Отстраняване на проблема

Ако все пак в процеса на декорация на профилите се допусне грешка и след засъхването на покритието се образуват микро-пукнатини, то изпълнителите трябва да са наясно и с начините за тяхното отстраняване.

Обикновено що се касае до бояджийски покрития, начините за справяне с един проблем са идентични. За целта се изисква механичното отстраняване на компрометирания слой до достигане на здрава основа. Това се извършва посредством внимателното изшкурване на нездравите участъци с фина гъбичка-шкурка. Обикновено става въпрос за няколко милиметра. След като се стигне до здрава основа, тя се почиства и обезпрашава добре и едва тогава се преминава към нанасяне на нов тънък слой боя. Задължително е да се подсигури нейното коректно изсъхване.


В по-голямата си част, проблемите в строително-ремонтните дейности обикновено произлизат от неспазване на препоръките за работа, изготвени от производителите на продуктовите или системни решения. Несъобразяването с препоръчителните атмосферни условия, начина на работа, технологичните времена, последователността на стъпките и т.н. обикновено може да доведе до само един резултат – частично или дори цялостно компрометиране на крайния резултат. Изпълнителите на проектите трябва винаги да се съобразяват с инструкциите на производителите!

Предишна / Следваща страница