РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Как правилно и естетически да оформите връзката между фасадните профили

В тази статия ще откриете какви стъпки трябва да следвате, за да гарантирате правилно фугиране на фасадните профили и естетическото оформяне на връзката между отделните декоративни елементи. Методологията е лесна и подходяща дори и за непрофесионалисти.

Предимствата от приложението на фасадни профили за пресъздаване на класически и модерни архитектурни стилове са неуспорими. Днес, фасадни профили присъстват навсякъде – от частните домове, през многофамилните жилищни сгради, до хотели и търговски комплекси.

Едно от най-сериозните предизвикателства обаче и до днес си остава техния монтаж. Ако профилите не бъдат фиксирани правилно и с внимание към детайла, то това може значително да навреди на общото излъчване на фасадата.

Като най-критичен момент в процеса на монтаж на фасадните профили може да се отбележи оформянето на връзката между два отделни детайла.

Особеностите при оформянето на връзката между два фасадни профила

Без значение колко добре сме изчислили размерите и разположението на профилите, в голяма част от случаите може да се стигне до нуждата от допълнително напасване, изрязване и свързване на отделни детайли. Обикновено това се случва при монтаж около прозорци, връзки между две съседни равнини, ъгли и т.н.

В участъците, в които трябва да се съединят два елемента се оформя фуга, която трябва да бъде запълнена и обработена по такъв начин, че да гарантира оптически непрекъсната линия.

При невнимателно оформяне на връзката между два отделни профила се създават предоставки за възникването на различни проблеми, между които нарушена оптика, образуване на видима линия на прекъсване между двата съседни профила (може да е, както вследствие на неравномерен релеф, така и цветова) и др. Ефектът от този проблем се засилва още повече, когато става въпрос за един елемент, който е изрязан в отделните си части.

Важно е да се има предвид, че макар и съвсем малка, фугата между два профила е изключително важна за цялостния облик на фасадата. В случай, че тя не е изпълнена правилно, с течение на времето евентуалните проблеми могат да ескалират и да доведат до далеч по-сериозни последици като например цялостно компрометиране визията на фасадните профили. Ето и няколко нагледни примера какви рискове крие неправилното фугиране на фасадните профили:

Как правилно да оформим връзката между два фасадни профила?

За щастие, въпросният процес далеч не е сложен или трудоемък. Благодарение на специално предназначените за целта, аксесоари, връзката между два отделни фасадни профила може да стане толкова плавна и естетически издържана, че дори да не се забелязва промяна в релефа и детайлите да изглеждат непрекъснати.

За да подсигурите правилната връзка между декоративните фасадни профили и да гарантирате бързото и лесно запълване и обработване на фугите между тях, препоръчваме следването на следните основни стъпки:

1. Лепене на профила и планиране на фугата между профилите

При лепене на профила съветваме да позиционирате детайла по такъв начин, че между отделните му части да остане фуга. Обикновено размерът й се препоръчва да бъде между 5 и 8 мм.

Ако един детайл трябва да бъде отрязан в няколко отделни точки и фугите да бъдат няколко на брой, то в такъв случай размерът им трябва да се пресметне така, че те да са равни. Стремете се фугите в отделните участъци да не се различават, за да можете да улесните постигането на естетически-издържан краен резултат.

Повече информация за това как правилно да подготвите основата, планирате разполагането и изпълните монтажа на фасадните профили можете да откриете във специалното ни ръководство.

2. Проверка на нивото на фасадните профили

От особена важност е да се уверите, че фасадните профили са залепени равно. Трябва да се има предвид, че в противен случай, дори и малки разлики в нивото, биха оказали сериозно влияние на крайната визия на детайла.

За целта използвайте нивелир. Контролирайте дали всички декоративни фасадни профили са добре подравнени.

3. Запълване на фугата между фасадните профили

От особена важност е разстоянието между отделните части от профила/два детайла да бъде запълнено равномерно и изцяло с еластичен материал. За целта се използва полиуретановото лепило за фуги TERMOFLEX PU CONTACT.

При запълване на фугата трябва да се внимава лепилото да не излиза прекалено така, че да достига значително над повърхността на профила. Дори и да сложите повече лепило, впоследствие то може да бъде отстранено.

Следвайте принципа, че колкото по-чисто работите на този етап, толкова по-малко работа ще имате при изпълнението на следващата стъпка.

4. Премахване на излишното лепило от фугата

При нормални условия, пълното изсъхване на лепилото обикновено отнема около 3 часа. След като лепилото е стегнало изцяло, можете да преминете към изрязване на излишния слой, излязъл над фугата, с помощта на тапицерско ножче. Премахнете толкова лепило, че нивото на фугата да се изравни с повърхността на двете части на профила/двата фасадни профила в съседство.

Препоръчва се острието на ножчето да се движи максимално успоредно на повърхността на профила така, че да не наранява неговото покритие.

5. Оформяне на фугата между фасадните профили

Сгънете лист шкурка на две. Внимателно издълбайте горната част на лепилото във фугата така, че да се образува малък канал с приблизителни размери между 3 и 5 мм. След като приключите, нивото на фугата трябва да бъде по-ниско от това на профилите.

Образуваният канал предстои да се оформи допълнително като се запълни със специална, за целта, фугираща паста за фасадни профили.

6. Грундиране с фугираща паста TEHNOCOAT полимерна паста за фуги

Разредете малко количество фугираща паста TEHNOCOAT полимерна паста за фуги  с малко вода и разбъркайте продължително така, че да получите еднородна смес.

След като сте подготвили сместа се преминава към нанасянето ѝ във фугата. За целта се препоръчва използване на тънка четка с къс косъм.

Сместа се нанася равномерно в канала на фугата, така че да я покрие. Стремете се да работите чисто, за да улесните изпълнението на следващата стъпка.

7. Почистване на фугата между фасадните профили

Колкото и чисто да работите, в крайна сметка, фугираща смес вероятно ще попадне и по повърхността на профилите. Почистете излишната фугираща смес от стените на профила и канала на фугата с помощта на леко влажна гъба.

Стремете се да направите почистването максимално бързо, за да предотвратите началните процеси на стягане.

8. Фугиране с фугираща паста TEHNOCOAT полимерна паста за фуги

При нормални условия, така грундираният участък стяга в продължение на около 2 часа. Впоследствие се преминава към същинското фугиране. За целта във фугата се нанася неразредена фугираща паста TEHNOCOAT полимерна паста за фуги  с помощта на малка шпакла.

Излишното количество фугираща смес, попаднало по повърхността на фугата и профилите в съседство трябва да се почисти максимално бързо с помощта на влажна гъбичка.

Стремете се да работите възможно най-чисто, за да се избегне зацапване повърхността на профилите.

9. Оформяне на фугата между фасадните профили

Така нанесената фугираща паста стяга в продължение на 4 – 5 часа, в зависимост от атмосферните условия на средата. Важно е фугата да се остави да изсъхне изцяло, преди да се започне нейното оформяне.

След като нанесената фугираща паста е изсъхнала напълно се преминава към отстраняване грапавините и неравностите по повърхността на фугата. За целта се препоръчва използването на едра шкурка (P40).

10. Как трябва да изглежда финалният облик на фугата между фасадните профили

След приключване на шкуренето, фугата между профилите трябва да бъде едва доловима. По този начин, след боядисване, профилът изглежда непрекъснат, а фугата остава изцяло незабележима.

11. Запечатване на фугите между профилите и фасадата

Идва ред и на финалните щрихи. С помощта на полиуретановото лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC се преминава към запълване на фугите между фасадните профили и основата.

Преди да преминете към нанасянето на лепилото обаче, облепете профилите с хартиено тиксо така, че да можете да ги запазите чисти.

ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC се нанася равномерно по цялото протежение на фугата така, че да я запълни изцяло. Нанесената уплътнителна маса трябва да се заглади веднага, с помощта на мокра кърпа или друг подходящ инструмент.

Премахнете облепващата лента веднага след като приключите с нанасянето на лепилото, но преди то да е започнало да стяга.

Предишна / Следваща страница