РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Ръководство за монтаж на 2D и 3D панели и касетирани тавани

В това ръководство ще научите всички стъпки за правилния монтаж на фасадни панели от EPS и как да избегнете най-честите рискове, съпътстващи работния процес.

ПРАВИЛА ЗА СЪБЛЮДАВАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА МОНТАЖА

От особена важност е, преди започване на монтажните дейности да се вземат под внимание следните основни правила:

 • Елементите трябва да се разопаковат непосредствено преди започване на работния процес. Панелите се доставят в пакети по два броя и са опаковани така, че да се предотврати рискът от тяхното огъване или изкривяване.
 • При проекти, налагащи работа с полиуретаново лепило, е препоръчително да се използват ръкавици, за да предпазите ръцете си от неговото трудно почистване. При остатъчни петна от лепило по повърхностите в съседство се препоръчва, след приключване на монтажа, те да бъдат почистени с подходящ разредител.
 • Преди започване на монтажните дейности се препоръчва вземането на предварителни мерки. По този начин могат по-лесно да се определят точните места за монтаж на елементите и да се избегнат потенциални проблеми по време на работния процес. Това важи особено при случаи, в които се поръчват елементи, произведени по поръчка, които ще се монтират комбинирано със стандартни такива.
 • Важно е, също така, преди да бъдат поръчани детайлите, да е изяснен начина, по който се предвижда те да бъдат монтирани. Това е необходимо поради спецификата на монтажните форми на всеки един от елементите. Въпросните детайли трябва да бъдат уточнени при направата на поръчката.

 

МОНТАЖ НА ПАНЕЛИТЕ КЪМ СТЕНИ

2A.      Монтаж върху стени от гипскартон

Преди да започнете работа, моля прочетете т.1 „Правила за съблюдаване преди започване на монтажа“.

  1. Първата стъпка се състои в нанасяне на монтажно лепило върху задната страна на детайла. Нанасянето трябва да се извърши по дължина, напречно или в определени точки в зоната на контакт със стената в случаите на монтаж на формовани елементи. Важно е основата да бъде добре почистена и обезпрашена.
  2. След като лепилото е нанесено, се пристъпва към монтажа на първия детайл с внимателно притискане към стената.
  3. За да бъде добре фиксиран детайла на желаната позиция, докато лепилото стяга и изсъхва, могат да се използват дюбели. Те се полагат в канала, намиращ се по периферията на всеки детайл. Дюбелите трябва да се монтират косо, така, че ноктите на щифтовете да са под наклон. Детайла трябва да бъде фиксиран внимателно от четирите си страни.
  4. След като детайлът е монтиран, във външния му канал можем да поставим свързващи планки, улесняващи връзката и точното напасване на следващия детайл. Тези планки се използват и като средство и за нивелиране на панелите и изравняване на нивата между тях. Благодарение на тях, последователно монтираните детайли образуват равна повърхност с плавна геометрия и преходи, изкоренявайки риска от неравности в нивата вследствие на неравномерното съхнене или количество на лепилото.
  5. След като свързващите планки са фиксирани към вече монтирания панел се пристъпва към нанасяне на лепилото на следващия детайл. Той се закрепва първо към монтираните за стария панел свързващи планки и след това се притиска към стената. След това се извършва неговото фиксиране с помощта на дюбели (описано в т. 3, но този път от три страни).
  6. За да се подсигури гладкия и незабележим преход без фуга между отделните детайли се препоръчва използването на дистанцираща подложка с максимална дебелина от 1 мм (оптимално е поставянето на парчета тънък разделителен материал с размер около 0.7 мм). Ако искате преходът да е с видима фуга може да използвате кръстачки за керамични облицовки с подходяща дебелина.
  7. Монтажът на последващите елементи протича по същата методология.

2B.       Монтаж върху стени с дървена конструкция

Преди да започнете работа, моля прочетете т.1 „Правила за съблюдаване преди започване на монтажа“.

 1. Летвите за дървената конструкция се монтират хоризонтално, вертикално, или във форма на квадрат с размер близък до този на декоративните елементи. Дървените летви трябва да бъдат така разположени, че краищата на панелите да достигат приблизително до средата им.
 2. Преминава се към нанасяне на монтажното лепило по задната част на детайлите в участъците, влизащи в контакт с дървения скелет. Важно е основата да бъде добре почистена и обезпрашена.
 3. След нанасяне на лепилото, се преминава към фиксирането на първия детайл и прикрепянето му към дървените дъски. За да бъде добре фиксиран детайла на желаната позиция, докато лепилото стяга и изсъхва, могат да се използват дюбели. Те се полагат в канала, намиращ се по периферията на всеки детайл. Дюбелите трябва да се монтират косо, така, че ноктите на щифтовете да са под наклон. Детайла трябва да бъде фиксиран внимателно от двете си страни (или от четирите в случай, че дървените дъски образуват квадрат).
 4. След като детайлът е монтиран, във външния му канал можем да поставим свързващи планки, улесняващи връзката и точното напасване на следващия детайл. Тези планки се използват и като средство и за нивелиране на панелите и изравняване на нивата между тях. Благодарение на тях, последователно монтираните детайли образуват равна повърхност с плавна геометрия и преходи, изкоренявайки риска от неравности в нивата вследствие на неравномерното съхнене или количество на лепилото.
 5. След като свързващите планки са фиксирани към вече монтирания панел се пристъпва към нанасяне на лепилото на следващия детайл. Той се закрепва първо към монтираните за стария панел свързващи планки и след това се притиска към стената. След това се извършва неговото фиксиране с помощта на дюбели (описано в т. 3, но този път от три страни).
 6. За да се подсигури гладкия и незабележим преход без фуга между отделните детайли се препоръчва използването на дистанцираща подложка с максимална дебелина от 1 мм (оптимално е поставянето на парчета тънък разделителен материал с размер около 0.7 мм). Ако искате преходът да е с видима фуга може да използвате кръстачки за керамични облицовки с подходяща дебелина.
 7. Монтажът на последващите елементи протича по същата методология.

 

2C.       Монтаж посредством носещи профили с интегриран монтажен зъб

Преди да започнете работа, моля прочетете т.1 „Правила за съблюдаване преди започване на монтажа“.

 1. Системата включва, в себе си, два вида носещи профили – един за хоризонтално (тип А) и един за вертикално (тип B) приложение. Профилите от тип А се монтират с дължина от 2-3 метра, докато тези от тип B с дължина от около 20 см (предвидено е тя да бъде по-малка от височината на панелите, които предстоят да бъдат монтирани).
 2. Преди започване на монтажа се препоръчва инспекцията на стените, за които предстои да бъдат фиксирани елементите. В случай, че те са здрави и без нестабилни участъци, може да се премине към започване на монтажа. В случай обаче, че основата е нестабилна или неравна се препоръчва предварителния монтаж на дървена, метална (или композитна) носеща конструкция, която да коригира дефектите.
 3. След като сме се уверили, че стената предразполага комфортния и безпроблемен монтаж на елементите, се преминава към същинската работа. Първата стъпка е нивелирането и фиксирането на най-долния хоризонтален алуминиев профил (тип А) към летвите на носещата дървената конструкция ако има такава (с помощта на самонарезни винтове) или директно към основата (в този случай се препоръчва предварителното разпробиване на стената и монтирането на дюбели в нея). Винтовете се навиват в долната част на носещия профил, така, че главите им да легнат в заработения в профила канал – така, че да не повдигат панелите.
 4. След като долния хоризонтален профил (тип А) е монтиран, първия панел се окачва върху него така, че монтажния зъб на профила да влезе в предварително заработения в панела страничен жлеб.
 5. За вертикалното фиксиране на панела се използват профили от тип B, който се монтира по същата методология.
 6. Същите операции (4 и 5) се повтарят със всеки следващ панел от първия ред. Разположението на всеки следващ панел трябва да бъде непосредствено срещу профилът от тип А и тип B на предходния.
 7. След като целия първи ред панели е монтиран, се извършва монтажа на следващия хоризонтален носещ профил (тип А). Той се монтира така, че монтажния му зъб да пасне перфектно в горния жлеб на панелите от вече монтирания първия ред, след което се фиксира за стената.
 8. Процедурата се повтаря за всеки ред с панели, който предстои да бъде монтиран.

 

2D.      Друг тип монтажни системи

Наред с вече изброените традиционни методи за монтаж, съществуват и следните различни алтернативи:

 1. Монтирани към рамка. Този метод е подходящ при изработка и декориране на временни съоръжения като изложбени щандове, витрини и др. При него монтажът се
 2. извършва от задната страна на рамката като панелите се фиксират с дюбели. От особена важност е да се внимава дюбелите да не компрометират покритието на панела. За да се избегне този риск се препоръчва веднъж, щом панелът е фиксиран стабилно, дюбелите да не бъдат натягани излишно.
 3. Фиксиране с такери от лицевата част. Този метод се препоръчва основни при панели с неравна и разчупена геометрия, способна да прикрие изцяло монтажните такери.
 4. Монтаж към гола стена. Този тип монтаж се препоръчва само и единствено при повърхности, които са идеално равни. Фиксирането им преминава по стандартния начин, като по панелите се нанася достатъчно количество полиуретаново лепило, което да позволи тяхното нивелиране и изравняване на нива между отделните панели. За да се постигне по-лесно това се препоръчва използването на свързващи паланки.

 

МОНТАЖ НА ПАНЕЛИТЕ КЪМ ТАВАНИ

3F.       Монтаж към тавани с помощта на дървена или алуминиева носеща конструкция

Този метод на монтаж е подходящ за недостъпни или труднодостъпни тавани, които не са обект на постоянен допир и натиск.

 1. Монтирайте носещите дървени летви или профили от поцинкована ламарина (за изграждане на конструкции от гипскартон) така, че центъра им да съвпада с размерите на панелите. При този тип монтаж е нужно предварително да заявите изработката на панелите да бъде със страничен жлеб от тип B с ширина от 3 мм.
 2. Върху задната част на панелите в зоните, в които предстои да влязат в контакт с рамката се нанася лепилото. Ако те ще се монтират върху носеща конструкция от поцинкована ламарина се препоръчва нейното предварително почистване от мазнини и наслоявания с подходящ препарат. Първият панел се поставя на съответното място, така, че страничните му ръбове да съвпадат идеално с центъра на носещите летви/профили между, които се монтира.
 3. Докато се изчаква стягането на лепилото, се пристъпва към механичното фиксиране на панела към носещата конструкция с помощта на видии под ъгъл, подобен на показания на картинката.
 4. След като панелът е монтиран надеждно, се преминава към монтаж на свързващи планки в каналите по периферията на елемента. Планките спомагат за прикрепването на панелите към рамката, докато лепилото стегне в местата, непристъпни за механично фиксиране с видии.
 5. При конструкции от поцинкована ламарина се препоръчва използването на стоманени такери.

 

3G.      Система за монтаж за оформяне на достъпни декоративни окачени тавани с дву- или четиристранно окачване

 1. За да изградим декоративен таван, който може да се достъпва и поддържа, се налага предварителното изграждане на окачваща конструкция, върху която да се монтират
 2. панелите. Въпросната конструкция може да се състои от конвенционална T-образна планка, да бъде изградена като обикновена дървена конструкция и др.
 3. Панелите Duralmond могат да бъдат изработени с изтънена конструкция от видимата страна така, че да пасват перфектно на таванната решетка на примера на полу-скритите тавани. Те могат също така да бъдат изработени и с предварително набраздяване така, че да бъдат подходящи за монтаж върху конструкция за окачен таван тип“Armstrong”.
 4. След като окачената конструкция е монтирана, всичко останало е въпрос на подреждане на панелите.
 5. Препоръчително е, при поръчка на панелите да споменете, че предвиждате използването им като декоративен окачен таван, за да бъдат защитени със специален профил против изкривяване от видимата страна. По този начин се предотвратява тяхното изкривяване и деформиране при транспортиране.

 

СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ „TEW-CONCEPT“

„TEW Concept“ (най-лесният начин) е нова концепция за декорация, изобретена от DURALMOND, която можем да определим като инсталиране на изолирани обемни елементи в свободни оформления, които обикновено са интегрирани в конструктивния проект. Елементите са боядисани по заявка във всички цветове по RAL: матови, сатенени или гланцови, възможни са дори метални повърхности.

4A.      Интегрирани в проекта (детайлите са изработени в бял цвят така, че да могат да бъдат лесно декорирани)

 1. Започва се с вземане на мерки на стената като се планират основните линии, върху които ще положим TEW елемента. Въпросните линии могат да бъдат пренесени на стената с помощта на молив.
 2. След като линиите са нанесени и мястото за фиксиране на TEW елемента е установено, се планират двете точки за неговото механично фиксиране (които трябва да съвпадат с маркировката от задната му страна). В тези точки се извършва разпробиване на стената. Механично фиксиране в стената се предвижда само в случаите, в които TEW елемента е с по-големи размери или лепилото няма достатъчна силна да го задържи докато изсъхне.
 3. От задната страна на TEW-елемента се нанася монтажното лепило и се поставят мъжките елементи от системата за механично закрепване, които след това се монтират в пробитите в стената отвори.
 4. След като елементът е надеждно фиксиран за стената, оформената фуга се запълва с фугираща смес. След стягане, тя се изшкурва до постигане на гладка повърхност.
 5. Може да се премине към боядисване на цялата стена (за предпочитане с пистолет, за да се избегнат следи от четки и валяци).

 

4B.       Монтаж към вече готови стени

 1. Започва се с вземане на мерки на стената като се планират основните линии, върху които ще положим TEW елемента. Въпросните линии могат да бъдат пренесени на стената с помощта на молив.
 2. След като линиите са нанесени и мястото за фиксиране на TEW елемента е установено, се планират двете точки за неговото механично фиксиране (които трябва да съвпадат с маркировката от задната му страна). В тези точки се извършва разпробиване на стената. Механично фиксиране в стената се предвижда само в случаите, в които TEW елемента е с по-големи размери или лепилото няма достатъчна силна да го задържи докато изсъхне.
 3. Стената се боядисва финишно и се декорира съгласно проекта.
 4. От задната страна на TEW-елемента се нанася монтажното лепило и се поставят мъжките елементи от системата за механично закрепване, които след това се монтират в пробитите в стената отвори. Полагането става внимателно така, че лепилото да не излезе от задната страна на детайла и да засегна видимата му част.

 

НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ

Номер Продукт Аксесоари
801-01 Профил Тип А, дължина 2000-3000 мм За 2C
801-02 Профил тип В, изрязан по размери За 2C
804-01

Свързваща планка: HDF 3х20х1000 мм

За 2A, 2B, 2D и 3F
880-01 Монтажно лепило За 2A, 2B, 3F, 4A и 4B
890-01 Буферно дървено блокче за чукане (при вкарване на профилите в жлебовете да не се удря директно с чука по декоративните елементи или профилите) За 2C
890-02 6 мм дюбел за дърво За 4A и 2B

 

НЕОБХОДИМИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ

Елемент Аксесоари
Винтоверт За 2А, 2B и 3F
Гумен чук За цялостния монтаж
Подложен материал за фугите По ваша преценка
Пистолет за силикон За 2А, 2B и 3F
Циркулярен или режещ трион За цялостния монтаж
Видии, такери, болтове с резби и гайки За 2B, 3E, 3F и 3G

Предишна / Следваща страница