РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

ПИЛАСТРИ

Четвъртит стълб, излизащ малко или повече навън от стенната плоскост, който има капител и база. Представлява конструктивно удебеление на стената или има чисто декоративно предназначение – да разчленява фасадната плоскост, повтаряйки се ритмично или на равни разстояния.

error: