РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%
3D Визуализация Компютърен 3D модел на профила, визуализиращ точното му копие.
Сечение Чертеж на детайла, представящ сечението на избрания профил.
АРТИКУЛ
H
D
W/L
ВИД

H - височина; D - дълбочина; W/L - ширина/дължина (в мм)

Елементи оформящи колоната:

  • Капител на колона 4.11.202 - 1 бр.
  • Тяло на колона 4.12.001 - 1 бр.
  • Тяло на колона 4.12.002 - 3 бр.
  • База на колона 4.13.002 - 1 бр.

Монтаж на профила