РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%
3D Визуализация Компютърен 3D модел на профила, визуализиращ точното му копие.
Сечение Чертеж на детайла, представящ сечението на избрания профил.
АРТИКУЛ
H
D
W/L
ВИД

H - височина; D - дълбочина; W/L - ширина/дължина (в мм)

Елементи оформящи пиластъра:

  • Капител на пиластър 4.21.101 - 1 бр.
  • Тяло на пиластър 4.22.102 - 1 бр.
  • База на пиластър 4.23.101 - 1 бр.

Монтаж на профила