РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Сравнение на ефективността на KRAFT LED лампи и стандартни LED лампи

Вижте сравнение между KRAFT LED лампи и стандартните LED панели, предлагани на пазара върху редица фактори, между които ефективност, мощност, експлоатационна гаранция и др.

Сравнение на ефективността на LED лампите посредством лабораторни тестове

Тестовете сравняват ефективността на LED лампи KRAFT в съпоставка с традиционните LED панели, предлагани на пазара. Тестовете са изпълнени от “Science and Information Center for Testing of Electric Lamps and Technological Ownership” и DP „Poltavastandartmetrology“. Резултатите от тях могат да бъдат валидирани посредством следните номера на лабораторните анализи: 10.1-5880 и 10.1-4766.

KRAFT LED
Стандартен LED панел
1. Номинална мощност, W
Номинална мощност на уреда. Изчисляване на общата мощност, включително активно и реактивно електричество, вижте точка 8.
27,2
36,6
2. Сила на тока, А
Силата на тока се използва за изчисляване на пълната мощност, включително активно и реактивно електричество, вижте точка 8
0,131
0,311

3. Фактор на мощността, cos φ
Активната мощност се изразходва за полезна работа. Колкото по-близо е величината cos φ до 1, толкова по-добре.

0.94
0.53

4. Светлинен поток, Lm
Колкото по-високо е числото на светлинния поток, толкова повече светлина получавате от осветителното устройство.

2812
2064

5. Светлинна мощност, Lm/W
Светлинният поток е съотношението на светлината от източника към консумираната от него мощност. Той е показател за ефективност и икономичност.

103,4
56,4

6. Цветна температура, K
Обикновено се разграничават три нюанса: топъл (≈2700-3000 K), неутрален или бял (≈4100 K) и студен (≈ 6500 K).

4637
7101

7. Индекс на пренасяне на цвета, Ra
Колкото по-висок е индексът, толкова по-естествено осветени ще са обектите. Максимален Ra — 100 (слънце). Ra от 70 до 79 е добре. Ra от 80 до 89 — много добре.

83,8
73,7

8. Пълна мощност с отчитане на фактора на мощността cos φ, VА
Общата мощност на лампата се изчислява по формулата:
P = UI,
където Р — обща мощност (Вт), U — напрежение (В), I — сила на тока (А). Напрежението при теста беше 220 V. Силата на тока се изважда от точка 2.

За KRAFT LED:
P = 220 × 0,131 = 28,82
За LED панел:
P = 220 × 0,311 = 68,4

28,82
68,4

9. Гаранция, години
Гаранционният срок на KRAFT LED е един път и половина по-дълъг.

3
2

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

error: