VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

CERTIFIKÁTY

Naše výrobky spĺňajú všetky hygienické normy a požiadavky platné v Európskej únii a Bulharsku a sú úplne bezpečné pre zdravie ľudí a domácich zvierat. Táto časť obsahuje príslušné osvedčenia o zhode, technické pasy rôznych typov dekoratívnych výrobkov a výrobkov na ich inštaláciu.

chyba: