VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

INŠTALÁCIE PRODUKTY

Montáž dekoratívnych fasádnych prvkov a profilov je zodpovednou úlohou, ktorá musí zabezpečiť ich pevné uchytenie na fasáde, ako aj trvanlivosť po celú dobu prevádzky budovy. Na tento účel je okrem dodržania technologických krokov povinné používať špecializované profesionálne lepidlá, ktoré znesú a odolajú všetkým zaťaženiam a atmosférickým vplyvom, ktorým sú fasády vystavené.

chyba: