VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

Separačné profily

Horizontálne ozdobné profily na seba nadväzujúce, tvoriace na fasáde dlhé pruhy. Na rozdiel od medziposchodovej rímsy majú za úlohu diskrétne načrtnúť a rozdeliť jednotlivé úrovne a podlažia budovy.

(H) výška v mm
(D) hĺbka v mm
(Š / L) šírka / dĺžka v mm
chyba: