VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

Ploché deliace priečky (dosky)

Horizontálne ozdobné profily na seba nadväzujúce, tvoriace na fasáde dlhé pruhy. Na rozdiel od medziposchodovej rímsy majú za úlohu diskrétne načrtnúť a rozdeliť jednotlivé úrovne a podlažia budovy.