VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

STĹPCE A POLSTĹPCE

Stĺp je zvislou podperou s architektonicky riešenou hlavicou (hlavou) a kruhovým prierezom. Je to jeden z hlavných dekoratívnych prvkov v architektúre, ktorý obnovuje príslušný architektonický štýl: klasický, barokový a iné.