VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

FRONTONS

Štít je ukončenie fasády (budova, portikus, kolonáda atď.) vo forme trojuholníka, obklopeného z troch strán rímsami - dvoma na sklone sedlovej strechy a skutočným - horizontálnym. Trojuholníkové pole štítu sa nazýva tympanón a je často zdobené plastikou.