VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

STĹPOVÉ ZÁKLADY

Základňa je základňa, schodík alebo podložka pod stĺp, stĺp alebo pilaster, s rôznym architektonickým riešením (vo forme valca, kvádra, zrezaného kužeľa atď.) as rôznymi výškami.

chyba: