VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto webovú stránku www.styrodesign.eu (ďalej len „webová stránka“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť STIRODESIGN EOOD. Chápeme, že ako návštevník našej webovej stránky môžete mať otázky týkajúce sa informácií, ktoré nám poskytujete, a spôsobu ich spracovania.

Keďže rešpektujeme vaše právo na zachovanie súkromia vašich osobných údajov a údajov, chceli by sme použiť tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám vysvetlili, aké informácie zhromažďujeme na webovej stránke a ako ich používame. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky a nevzťahujú sa na informácie zhromaždené a spracované spoločnosťou STIRODESIGN EOOD na základe iných zákonných prostriedkov podliehajúcich iným typom regulácie.

Aby ste mohli používať elektronickú službu, ktorú poskytujeme, musíte si pozorne prečítať celý text a prijať nasledujúce zásady ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s jedným alebo viacerými z uvedených pravidiel, prosím nepoužívajte túto stránku.

Aké osobné údaje spracúvame

Aby sme mohli využívať výhody našej elektronickej služby, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje. Potrebujeme ich, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Zhromažďujú sa pre vás nasledujúce údaje:

• Názov;
• E-mail;
• Okrem toho môžete poskytnúť svoj vlastný telefón.

Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje, ale ak nám odmietnete poskytnúť osobné údaje, ktoré potrebujeme, nebudete môcť využívať elektronickú službu na webovej stránke. Na prehliadanie webovej stránky nie je potrebné poskytnúť osobné údaje.
styrodesign.eu nezhromažďuje ani nespracúva údaje, ktoré odhaľujú rasový, etnický pôvod, politické, náboženské alebo filozofické presvedčenie, ako aj údaje týkajúce sa zdravia a ľudského genómu.

Pseudonymizované údaje

Aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, uchovávame v archíve pseudonymné osobné údaje, najmä váš email. Pseudonymné údaje boli pozmenené / zašifrované do takej miery, že ich už nie je možné identifikovať s konkrétnou osobou.

Anonymizované údaje

Aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby a zlepšiť fungovanie webovej stránky, používame anonymizované informácie o jej návštevníkoch.

Anonymizované údaje neumožňujú identifikáciu s konkrétnou osobou. Tieto môžu zahŕňať:

• Identifikačné číslo cookie;
• Geografická poloha súvisiaca so zdrojom dopravy;
• Geolokácia v prípade priameho marketingu alebo remarketingu.
• na identifikáciu vašich žiadostí odoslaných prostredníctvom kontaktného formulára, telefónu alebo iného online kanála;
• na spracovanie objednávok cez kontaktný formulár a telefonicky;
• zasielať vám informácie v prípade, že ste sa prihlásili na odber noviniek od STIRODESIGN EOOD;
• Na štatistickú analýzu, na účely ktorej sa používajú anonymizované údaje, ktoré neobsahujú osobné údaje.

Ako sa používajú údaje, ktoré poskytnete

Bezpečnosť osobných údajov

styrodesign.eu zavádza opatrenia na zaistenie bezpečnosti, správnosti a ochrany osobných údajov, ktoré spracúva. Uložené informácie neustále monitorujeme a kontrolujeme ich spracovanie.
Vaše údaje sú uložené v softvéri na kontrolovaných serveroch a fyzických médiách – pevných diskoch, ku ktorým je poskytovaný obmedzený a prísne kontrolovaný prístup. Zamestnanci, ktorí majú prístup k technickým a softvérovým prostriedkom, sú povinní zaobchádzať s informáciami ako s dôvernými.

Povinnosti styrodesign.eu

• prijať spoľahlivé technické opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom k vašim osobným údajom;
• zachovať technickú schopnosť zadávať, meniť, pridávať a odstraňovať osobné údaje;
• poskytnúť vám nepretržitý prístup k údajom, pokiaľ nám v tom nebránia technické dôvody alebo okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
• Neposkytujte svoje údaje tretím stranám na marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu;
• Písomne ​​a motivovane odpovedať na vaše námietky do 14 dní od ich doručenia.
• V prípade zmeny týchto Zásad vás budeme včas a vhodným spôsobom informovať.

Poskytovanie osobných údajov subdodávateľom a tretím stranám

styrodesign.eu poskytuje osobné a anonymizované údaje, ktoré má k dispozícii, tretím stranám (registrovaným v Bulharsku alebo v inom členskom štáte) len na účely:

• Uzatváranie zmlúv o predaji na diaľku, doručovanie tovaru na adresu určenú používateľom. To zahŕňa poskytovanie údajov licencovanému poštovému operátorovi (kuriérskej spoločnosti) prostredníctvom prísne definovaných postupov dôvernosti;
• Štatistická analýza používania webovej stránky.

Iné osobné údaje, ktoré nesúvisia s obchodnou činnosťou a používaním webovej stránky, nebudú poskytnuté s osobnými údajmi, pokiaľ normatívny akt neustanovuje inak, alebo ak na to používateľ nedá výslovný súhlas. Výnimky sú:

• Orgány činné v trestnom konaní.
• Právo na prístup k vašim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou STIRODESIGN EOOD
• Právo požadovať primeranú opravu, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov a právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú na to právne dôvody;
• Právo byť informovaný predtým, ako budú vaše osobné údaje prvýkrát poskytnuté tretím stranám alebo použité v ich mene na účely priameho marketingu, a mať možnosť namietať proti takémuto zverejneniu a použitiu;
• Právo odmietnuť spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Práva spotrebiteľov

Ak si chcete uplatniť svoje právo na prístup alebo opravu svojich osobných údajov, môžete nás kontaktovať.

Zásady používania súborov cookie

Cookies sú krátke textové súbory alebo malé balíčky informácií, ktoré sa ukladajú prostredníctvom internetového prehliadača vášho koncového zariadenia (počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného telefónu) pri návšteve rôznych stránok a stránok na internete.

Hlavným účelom cookies je, aby bol používateľ rozpoznateľný, keď sa vráti na webovú stránku. Súbor cookie nepoškodí váš počítač a v dôsledku jeho používania sa neukladajú žiadne osobné údaje. Používanie cookies je nevyhnutné pre plné využitie našej webovej stránky.

Väčšina prehliadačov (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari a Google Chrome) má súbory cookie automaticky zapnuté. Zmenou predvolených nastavení prehliadača, ktorý používate, môžete určiť, či a do akej miery povoľujete prístup k súborom cookie vo svojom počítači.

Ak nevykonáte žiadne zmeny, znamená to, že akceptujete predvolené nastavenia prehliadača a súhlasíte s aktiváciou funkcií cookies. Ak nesúhlasíte, zmeňte nastavenia prehliadača a obmedzte alebo odstráňte funkciu inštalácie súborov cookie.

Aké súbory cookie sa používajú na tejto webovej stránke

Súbory cookie relácie

Umožňujú vám vykonávať dôležité funkcie na stránke, ako je ukladanie opakujúceho sa poľa formulára v rámci relácie prehliadača. Nie sú uložené vo vašom počítači a vymažú sa po ukončení relácie prehliadača.

Súbory cookie na analýzu

Sú to trvalé súbory cookie a umožňujú nám rozpoznať opakujúcich sa anonymných používateľov našej stránky. Porovnaním s anonymným, náhodne vygenerovaným identifikátorom je možné zaznamenať špecifické informácie o prehliadaní, ako napríklad:

• Ako ste sa dostali na stránku;
• Aké stránky ste si prezerali;
• Aké možnosti ste si vybrali a kam ste sa dostali cez webovú stránku.

Sledovanie týchto informácií nám umožňuje vykonávať vylepšenia stránky a opravovať chyby.

Na účely analýzy používame súbory cookie Google Analytics. V rámci tohto procesu nezaznamenávame žiadne osobné údaje.

Reklamné cookies

Tieto cookies používame na zobrazenie reklamného obsahu mimo styrodesign.eu, čo najbližšie k vašim záujmom.

Ako môžem spravovať používanie súborov cookie

Všetky prehliadače vám umožňujú spravovať súbory cookie zo špeciálne navrhnutého priečinka vo vašom prehliadači. Môžete zablokovať príjem cookies, vymazať ich všetky alebo ich časť alebo si nastaviť preferencie pre používanie cookies pred začatím návštevy www. styrodesign.eu. Upozorňujeme, že vymazanie alebo zablokovanie súborov cookie môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie našej webovej stránky, a tým aj vašu používateľskú skúsenosť s ňou.

Zakázať alebo zablokovať súbory cookie

Ak nepoznáte typ a verziu prehliadača, ktorý používate na prístup k internetovému prehliadaču, kliknite na ponuku 'Pomocník' v hornej časti okna prehliadača a potom kliknite na 'O programe', čím sa zobrazia informácie o vás. hľadám..

internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kliknite na možnosť „Nástroje“ v hornej časti okna prehliadača, vyberte „Možnosti internetu“ a potom kliknite na „Ochrana osobných údajov“. Skontrolujte, či je nastavenie Úroveň ochrany osobných údajov Stredná alebo nižšia. Pri tomto nastavení sú v prehliadači povolené cookies. Pri nastavovaní nastavení nad Stredné sú cookies zablokované.

Google Chrome

Kliknite na ikonu kľúča v pravom hornom rohu okna prehliadača a vyberte položku Nastavenia. Kliknite na 'Zobraziť rozšírené nastavenia' v dolnej časti a umiestnite sa do sekcie 'Ochrana osobných údajov'.
Kliknite na „Nastavenia obsahu“ a v časti „Súbory cookie“ vyberte „povoliť nastavenie miestnych údajov“, čím povolíte používanie súborov cookie.

Ak chcete zakázať súbory cookie, povoľte možnosti „Blokovať webovým stránkam nastavenie akýchkoľvek údajov“, „Blokovať súbory cookie a údaje stránok tretích strán“, stránky tretích strán) a „Po zatvorení prehliadača vymazať súbory cookie a ďalšie údaje stránok a doplnkov“. (pri zatvorení prehliadača vymazať súbory cookie a ďalšie údaje a doplnky).

Mozilla Firefox

Kliknite na „Nástroje“ v hornej časti okna prehliadača a vyberte „Možnosti“. Potom v zobrazenej ponuke vyberte ikonu 'Súkromie'. Ak chcete povoliť súbory cookie, začiarknite možnosť „Akceptovať súbory cookie zo stránok“. Ak chcete zakázať súbory cookie, zrušte začiarknutie tohto políčka.

safari

Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu okna prehliadača a vyberte položku Predvoľby. V zobrazenej ponuke kliknite na ikonu 'Súkromie'. Začiarknite možnosť „Blokovať súbory cookie tretích strán a reklamné súbory cookie“. Ak chcete súbory cookie úplne zakázať, začiarknite políčko „Nikdy“.

Zakázať a blokovať súbory cookie doplnkov prehliadača

Okrem toho môžete použiť oficiálny doplnok prehliadača. Podporujú ju všetci známi bratia. Plugin si môžete stiahnuť tu, ako aj nájsť podrobné informácie o jeho použití.

Všetky súbory cookie používané na tejto webovej lokalite sa po určitom čase automaticky vymažú / vymažú. Toto obdobie sa pohybuje až do 2 rokov v závislosti od účelu konkrétneho súboru cookie.

Remarketing a reklama

Čo je remarketing?

Remarketing je forma online reklamy, ktorá vám umožňuje vidieť relevantný obsah pre produkty a služby mimo styrodesign.eu. Keď navštívite našu webovú stránku, algoritmus tretej strany určí, čo vás zaujíma. V dôsledku toho sa vám môže zobraziť reklamná správa vo forme bannera alebo textu, ktorý vás priamo zaujíma.

Sú o mne uložené osobné údaje?

Na účely remarketingu a reklamy sa používajú anonymizované informácie z reklamných cookies. Nie sú o vás uložené žiadne osobné údaje.

Kontaktujte nás s otázkami o vašich osobných údajoch

Môžete nás kontaktovať na:

• Skontrolujte a potvrďte aktuálnosť svojich údajov;
• Priať si, aby boli vaše údaje vymazané – Právo byť „zabudnutý“;
• požiadať o poskytnutie vašich údajov vo formáte, ktorý vám vyhovuje;
• požiadať o dočasné blokovanie spracúvania;
• podať námietku voči metódam spracovania;
• Požiadajte o informácie o tom, ako sa spracúvajú vaše údaje.

Spôsoby, ako kontaktovať styrodesign.eu

Kontaktujte nás prostredníctvom:

Kontaktný formulár;
• Email: info @ styrodesign.eu

chyba: