VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

INŠTALÁCIE PRODUKTY

Montáž dekoratívnych fasádnych panelov je mimoriadne zodpovedná úloha, ktorá musí zabezpečiť ich pevné pripevnenie k fasáde, ako aj trvanlivosť počas celej doby prevádzky. Na tento účel je mimoriadne dôležité dodržiavať technologické pokyny na inštaláciu, ako aj špecializované výrobky, príslušenstvo a materiály v nich uvedené.