РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Реставрация на сгради-паметници на културата с архитектурни профили

Запознайте се с няколко примера от нашето портфолио за реставрация на сгради-паметници на културата с архитектурни и фасадни профили и научете как протича партньорството с нас.

Процесът по реставрация на сгради-паметници на културата често е приеман за сложна или дори непосилна задача поради множеството съпътстващи особености. Но с помощта на архитектурните профили на StyroDesign, в комбинация с услугата по сканиране на фасади преди тяхното реставриране, цялостният процес става лесен и безпроблемен за изпълнителя. А професионалното качество се гарантира от множеството успешно завършени проекти по реновиране на исторически-значими сгради, част от портфолито на StyroDesign.

Кои са особеностите при реновиране на знакови фасади и реставрация на сгради-паметници на културата?

Процесът по реставриране на сгради-паметници на културата е сложна и отговорна задача, но същевременно е и пътят към запазването на културното наследство и красотата, завещана ни от изминалите поколения. Фасадите на сградите са пример за вдъхновяващо архитектурно майсторство, съчетаващо красотите на редица епохи.

Исторически-значимите сгради в България често са изпъстрени с орнаменти в стилове като неокласицизъм и с елементи от сецесион, барок, ренесанс, готика и ампир. А такива фасади и признати сгарди-паметници на културата има много като само в рамките на град Русе например, те са 267.

Наша задача днес е не само да се наслаждаваме на красивите им форми и релефи, а да ги обновим и облагородим така, че да ги съхраним и да им вдъхнем нов живот.

При започването на един такъв проект обаче, изпълнителите често се сблъскват с редица въпроси като например:

 • Как да се възстанови автентичната визия на сградите-паметници на културата?
 • Как да се пресъздадат най-малките детайли по фасадата?
 • Кои са най-качествените материали за целта?
 • Кой ще изработи и достави нужните фасадни решения?
 • Как ще се извърши монтажът им?

Реставриране на сгради-паметници на културата с архитектурните профили на StyroDesign

Екипът на StyroDesign дава отговор на всички тези въпроси. Партнирането с нас гарантира професионалното изпълнение на всеки един етап от проекта, включително:

 • Сканиране на фасадата и изготвяне на компютъризирани модели на детайлите или работа по готов проект;
 • Консултация за най-подходящите материали и решения за целите на проекта;
 • Производство на висококачествени решения за фасаден дизайн, идеално пресъздаващи автентичната визия на сградата;
 • Доставка на решенията до обекта;
 • Предоставяне на консултация и инструкции за монтаж при нужда.

Как протича процесът по партньорство със StyroDesign при проекти за реставрация на сгради-паметници на културата?

Нашата методология на работа е създадена така, че максимално да улесни изпълнителите на проектите в отговорната задача по реставрация на сгради-паметници на културата или реновирането на исторически-значими фасади. Благодарение на това, красотата дори и на фасадите, изградени преди над 100 или 150 години може да се възстанови идеално точно и днес, дори и само по снимка.

1) Изготвяне на проект за реставрация на фасада

Изпълнителите могат да избират дали сами да се заемат с процеса по изготвяне на плана на фасадата и различните архитектурни елементи в нея. След изготвянето на скиците и чертежите на всеки детайл, нашите специалисти са готови да започнат производството им.

В случай обаче, че изпълнителят няма възможност да изготви плана на фасадата, то може да се възползва от услугата за сканиране на фасади на StyroDesign. За целта, нашият екип идва на място със специализирана техника и извършва цялостно детайлно сканиране на сградата. Така събираме данни за особеностите на всеки детайл във фасадата и интериора, за да изготвим специализиран софтуерен модел, позволяващ перфектно точното му пресъздаване впоследствие. След като всички модели са готови, се изпращат за финално одобрение от изпълнителя.

2) Изработка на фасадните профили

След като набавим всичката нужна информация и имаме Вашето одобрение, се заемаме с изготвянето на нужните матрици и отливки за изработка на всеки елемент така, че да бъде 1:1 с оригиналният вариант.

Вече над 10 години, екипът на StyroDesign, се е специализирал в предлагането на решения за декориране и реставриране на сгради-паметници на културата. Днес преплитаме редица технологии и съвременни производствени материали, за да предложим разнообразие от хиляди детайли.

Модерните материали, с които работим гарантират, че архитектурните детайли ще притежават:

 • Ниско тегло, ненатоварващо основата
 • Здравина и дълготрайна надеждност
 • Лесен и достъпен монтаж
 • Устойчивост на стареене, влага и оцветяване
 • Възможност за лесно боядисване
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Неограничени възможности за дизайн
 • Достъпна цена

Детайлите се изработват чрез фрезоване или отливка според особеностите на материала, който се използва (EPS, бетон, полимери, смоли и много други).

3) Доставка на архитектурните детайли на обекта

След като детайлите са одобрени от изпълнителя и произведени от нас, ще се погрижим те да достигнат до обекта, придружени с всички нужни аксесоари за монтаж.

При нужда предоставяме и подробен монтажен план със заготовки за монтаж. В случай на нужда можем да препоръчаме и монтажни групи, опериращи в конкретния регион, които да спомогнат с финализирането на проекта.

Така, максимално улесняваме изпълнителите в най-важната мисията да възстановят сградите-паметници на културата в автентичния им вид.

Реставрация на архитектурни паметници с профили от StyroDesign

Нашите успешни проекти за реновиране на фасади и реставрация на сгради-паметници на културата

За годините, в които помагаме на изпълнителите да вдъхнат нов живот на някога блестящите фасади сме натрупали богат опит в справянето с особеностите на различни типове проекти.

Днес нашите архитектурни детайли и фасадни профили красят множество различни сгради, включително частни жилищни сгради, училища, църкви, обществени сгради и др.

Сканиране на фасада и реставрация на исторически-значима сграда в гр. Варна

За един от най-скорошните ни проекти се наложи да се заемем с цялостно сканиране на фасада с цел замяна на автентичните архитектурни детайли с нови, модерни алтернативи, способни да възродят първоначалната аристократична визия на сградата.

Особеното при проекта бе, че фасадата бе в увредено състояние като основните статуи бяха изронени, обезцветени и дори силно напукани.

Реставрация на фасада от StyroDesign

Десетилетията, в които различните релефи и архитектурни декорации бяха красяли фасада също носеха отпечатъка на времето.

Сканирана на фасада преди реставрация

Сканиране на фасада преди реставрация

След извършване на сканирането се заехме с изготвяне на компютърните модели за максимално точно пресъздаване на автентичния облик на детайлите.

Реставриране на фасада

Реставриране на фасада

Реставриране на фасада

След одобрението на изпълнителя на проекта се заехме с производството на детайлите. Така, реновирането на една сграда-паметник на културата днес тече с пълна сила и след приключването му, жителите на Варна ще могат отново да се любуват на архитектурния гений от изминалите епохи.

Производство на фасадни профили и архитектурни детайли за проект по реставрация на сграда-паметник на културата в гр. Варна

Този проект е пример за това, че дори и фасади в изключително лошо състояние могат да заживеят нов живот благодарение на модерни строителни материали и системи.

Реставриране на фасада с фасадни профили

За доверени партньори в изпълнението на този комплексен проект, изпълнителите се довериха на StyroDesign. За нуждите на проекта бяха изработени редица детайли, включително линейни и корнизни профили, первази и профили за прозорци, арки, пиластри, капители за пиластри и др.

За да добие сградата завършен вид, изпълнителите се довериха на топлоизолационните системи на МАРИСАН.

Проект за реставрация на фасада с фасадни профили

Така, една от исторически-значимите сгради на Варна отново радва жителите и гостите на града – без следа от изминалото време.

Сграда след реставрация с фасадни профили

Заедно можем да вдъхнем нов живот на сградите от нашето минало

Проектите по реставриране или реновиране на фасади обикновено налагат намеса от редица специалисти, между които архитекти, проектанти, дизайнери, производители и доставчици на архитектурни елементи, монтажници и т.н. Това прави планирането и изпълнението на проекта сложна и предизвикателна задача.

StyroDesign застава до Вас във всеки един етап от проекта по реновирането на фасади и реставрацията на сгради-паметници на културата – от началното му планиране, до доставката и на последния детайл. Така, заедно можем да пресъздадем емблематичната фасада или особеностите на интериора до най-малкия детайл – бързо, лесно и с най-високото възможно ниво.

Предишна / Следваща страница

error: