РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Плоски разделители (дъски)

Хоризонтални декоративни профили, свързани един с друг, образуващи продължителни ивици по фасадата. За разлика от междуетажния корниз, тяхната функция е дискретно да очертаят и разделят отделните нива и етажи на сградата.