РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

ПОЛУКОЛОНИ

Полуколоната е изградена от идентични части и пропорции, както и свободно стоящата колона – база, тяло и капител. Този изпъкнал отстъп от стената, характеризиращ се със същата функция като тази на пиластъра, предоставя още една алтернатива за визуално разчленяване на стените, както и за тяхното конструктивно удебеляване.