РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%
3D Визуализация Компютърен 3D модел на профила, визуализиращ точното му копие.
Сечение Чертеж на детайла, представящ сечението на избрания профил.
АРТИКУЛ
H
D
W/L
ПОКРИТИЕ

Всички профили от този раздел могат да бъдат произведени в размери посочени от клиента. Моля, в запитването да посочите размера, до който желаете профила да бъде скалиран по височина или дълбочина. направи запитване

Монтаж на профила