WYPRZEDAŻ Z RABATEM DO 80%

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona internetowa www.styrodesign.eu („Witryna”) jest własnością i jest obsługiwana przez STIRODESIGN EOOD. Rozumiemy, że jako odwiedzający naszą stronę możesz mieć pytania dotyczące informacji, które nam przekazujesz i sposobu ich przetwarzania.

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności Twoich danych osobowych i danych, chcielibyśmy skorzystać z niniejszej Polityki Prywatności, aby wyjaśnić Ci, jakie informacje gromadzimy w Serwisie i jak z nich korzystamy. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej i nie ma zastosowania do informacji gromadzonych i przetwarzanych przez STIRODESIGN EOOD na podstawie innych zgodnych z prawem środków podlegających innym rodzajom regulacji.

W celu skorzystania ze świadczonej przez nas usługi elektronicznej należy dokładnie zapoznać się z całym tekstem i zaakceptować poniższą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z co najmniej jedną z wymienionych zasad, nie korzystaj z tej witryny.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W celu skorzystania z naszej usługi elektronicznej zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Potrzebujemy ich, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytania składane przez formularz kontaktowy. Zbierane są dla Ciebie następujące dane:

• Nazwać;
• E-mail;
• Dodatkowo możesz zapewnić własny telefon.

Nie masz obowiązku podania danych osobowych, ale w przypadku odmowy podania nam potrzebnych nam danych osobowych nie będziesz mógł skorzystać z usługi elektronicznej w serwisie. Nie musisz podawać danych osobowych w celu przeglądania serwisu.
styrodesign.eu nie gromadzi ani nie przetwarza danych ujawniających rasę, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, a także danych dotyczących zdrowia i genomu ludzkiego.

Dane pseudonimizowane

Aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania, przechowujemy w archiwum pseudonimowe dane osobowe, w szczególności Twój adres e-mail. Dane pseudonimowe zostały zmienione/zaszyfrowane w takim stopniu, że nie można ich już zidentyfikować z konkretną osobą.

Dane anonimowe

W celu zapewnienia lepszej obsługi i usprawnienia działania serwisu korzystamy z anonimowych informacji o odwiedzających.

Dane zanonimizowane nie pozwalają na identyfikację z konkretną osobą. Mogą to być:

• numer identyfikacyjny pliku cookie;
• Położenie geograficzne związane ze źródłem ruchu;
• Geolokalizacja w przypadku marketingu bezpośredniego lub remarketingu.
• Identyfikację Twoich aplikacji przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonu lub innego kanału internetowego;
• W celu realizacji zamówień składanych przez formularz kontaktowy oraz telefonicznie;
• Wysyłanie Ci informacji w przypadku subskrypcji biuletynu STIRODESIGN EOOD;
• Do analiz statystycznych, dla których wykorzystywane są dane zanonimizowane, które nie zawierają danych osobowych.

Jak wykorzystywane są podane przez Ciebie dane

Bezpieczeństwo danych osobowych

styrodesign.eu wdraża środki zapewniające bezpieczeństwo, poprawność i ochronę przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Stale monitorujemy przechowywane informacje i kontrolujemy ich przetwarzanie.
Twoje dane są przechowywane na oprogramowaniu na kontrolowanych serwerach i nośnikach fizycznych - dyskach twardych, do których zapewniony jest ograniczony i ściśle kontrolowany dostęp. Pracownicy, którzy mają dostęp do środków technicznych i programowych, zobowiązani są do traktowania informacji jako informacji poufnych.

Obowiązki styrodesign.eu

• Podejmowania niezawodnych środków technicznych w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Twoich danych osobowych;
• utrzymanie technicznej możliwości wprowadzania, zmiany, dodawania i usuwania danych osobowych;
• Zapewnić Ci stały dostęp do danych, chyba że uniemożliwiają nas względy techniczne lub okoliczności od nas niezależne;
• Nie udostępniać swoich danych osobom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody;
• Odpowiedzieć pisemnie i umotywować na Twoje zastrzeżenia w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
• W przypadku zmiany niniejszej Polityki poinformujemy Cię w odpowiednim czasie w odpowiedni sposób.

Udostępnianie danych osobowych podwykonawcom i osobom trzecim

styrodesign.eu udostępnia posiadane dane osobowe i zanonimizowane osobom trzecim (zarejestrowanym w Bułgarii lub w innym państwie członkowskim) wyłącznie w celach:

• Realizacja umów sprzedaży na odległość, dostawa towaru pod wskazany przez użytkownika adres. Obejmuje to przekazanie danych licencjonowanemu operatorowi pocztowemu (firmie kurierskiej) w ramach ściśle określonych procedur poufności;
• Analiza statystyczna korzystania z serwisu.

Inne dane osobowe niezwiązane z działalnością komercyjną i korzystaniem z serwisu nie będą udostępniane wraz z danymi osobowymi, chyba że akt normatywny stanowi inaczej lub użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Wyjątkami są:

• Organy ścigania.
• Prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez STIRODESIGN EOOD
• Prawo do żądania odpowiedniego sprostowania, usunięcia lub zablokowania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy istnieją ku temu podstawy prawne;
• Prawo do uzyskania informacji, zanim Twoje dane osobowe zostaną po raz pierwszy ujawnione stronom trzecim lub wykorzystane w ich imieniu do celów marketingu bezpośredniego oraz do uzyskania możliwości sprzeciwu wobec takiego ujawnienia i wykorzystania;
• Prawo do odmowy przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawa konsumenta

Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawiania, możesz się z nami skontaktować.

Polityka Cookie

Cookies to krótkie pliki tekstowe lub małe pakiety informacji, które są przechowywane przez przeglądarkę internetową Twojego urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop lub telefon komórkowy), gdy odwiedzasz różne witryny i strony w Internecie.

Głównym celem plików cookie jest sprawienie, by użytkownik był rozpoznawalny po powrocie na stronę. Plik cookie nie uszkodzi komputera, a w wyniku jego użycia nie zostaną zapisane żadne dane osobowe. Korzystanie z plików cookie jest wymagane do pełnego korzystania z naszej strony internetowej.

Większość przeglądarek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i Google Chrome) automatycznie włącza pliki cookie. Zmieniając domyślne ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, możesz określić, czy i w jakim zakresie zezwalasz na dostęp do plików cookies na swoim komputerze.

Brak zmian oznacza akceptację domyślnych ustawień przeglądarki i zgodę na włączenie funkcji plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki i ogranicz lub usuń opcję instalacji plików cookie.

Jakie pliki cookie są używane w tej Witrynie?

Sesyjne pliki cookie

Pozwalają one na wykonywanie ważnych funkcji w serwisie, takich jak zapisanie cyklicznego pola formularza w ramach sesji przeglądarki. Nie są one przechowywane na Twoim komputerze i są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

Pliki cookie do analizy

Są to trwałe pliki cookie, które pozwalają nam rozpoznać powracających anonimowych użytkowników naszej witryny. Porównując z anonimowym, losowo wygenerowanym identyfikatorem, można rejestrować określone informacje dotyczące przeglądania, takie jak:

• Jak dotarłeś na miejsce;
• Jakie strony przeglądałeś;
• Jakie opcje wybrałeś i gdzie przeszedłeś przez stronę internetową.

Śledzenie tych informacji pozwala nam na wprowadzanie ulepszeń na stronie i poprawianie błędów.

Używamy plików cookie Google Analytics do celów analitycznych. W ramach tego procesu nie rejestrujemy żadnych danych osobowych.

Reklamowe pliki cookie

Używamy tych plików cookie, aby wyświetlać treści reklamowe poza styrodesign.eu, jak najbardziej zbliżone do Twoich zainteresowań.

Jak mogę zarządzać wykorzystaniem plików cookie?

Wszystkie przeglądarki umożliwiają zarządzanie plikami cookie ze specjalnie zaprojektowanego folderu w przeglądarce. Możesz zablokować otrzymywanie plików cookie, usunąć wszystkie lub część z nich lub ustawić preferencje dotyczące korzystania z plików cookie przed rozpoczęciem wizyty na stronie www. styrodesign.pl. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na funkcje naszego serwisu, a co za tym idzie na wrażenia użytkownika na nim.

Wyłącz lub zablokuj pliki cookie

Jeśli nie znasz typu i wersji przeglądarki, której używasz, aby uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej, kliknij menu „Pomoc” w górnej części okna przeglądarki, a następnie kliknij „Informacje”, co spowoduje wyświetlenie informacji, których jesteś szukam...

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Kliknij opcję „Narzędzia” u góry okna przeglądarki, wybierz „Opcje internetowe”, a następnie kliknij „Prywatność”. Sprawdź, czy ustawienie Poziom prywatności jest Średni lub niższy. Przy tym ustawieniu w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookie. W przypadku ustawienia ustawień powyżej Medium, pliki cookie są blokowane.

Google Chrome

Kliknij ikonę klucza w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybierz „Ustawienia”. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole i umieść w sekcji „Prywatność”.
Kliknij „Ustawienia treści” iw sekcji „Pliki cookie” wybierz „zezwól na ustawienie danych lokalnych”, aby umożliwić korzystanie z plików cookie.

Aby wyłączyć pliki cookie, włącz opcje „Zablokuj witrynom możliwość ustawiania jakichkolwiek danych”, „Blokuj pliki cookie i dane witryn innych firm”. Witryny innych firm) oraz „Wyczyść pliki cookie i inne dane witryn i wtyczek po zamknięciu przeglądarki” (wyczyść pliki cookie i inne dane witryny oraz wtyczki podczas zamykania mojej przeglądarki).

Mozilla Firefox

Kliknij „Narzędzia” w górnej części okna przeglądarki i wybierz „Opcje”. Następnie wybierz ikonę „Prywatność” w wyświetlonym menu. Zaznacz opcję „Akceptuj pliki cookie z witryn”, aby włączyć obsługę plików cookie. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, odznacz to pole.

Safari

Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybierz „Preferencje”. Kliknij ikonę „Prywatność” w wyświetlonym menu. Zaznacz opcję „Blokuj pliki cookie stron trzecich i reklamowe”. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć pliki cookie, zaznacz pole „Nigdy”.

Wyłącz i zablokuj dodatkowe pliki cookie przeglądarki

Dodatkowo możesz skorzystać z oficjalnej wtyczki do przeglądarki. Popierają go wszyscy znani bracia. Wtyczkę można pobrać tutaj, a także znaleźć szczegółowe informacje na temat jej użytkowania.

Wszystkie pliki cookie używane na tej stronie są automatycznie usuwane / usuwane po określonym czasie. Okres ten waha się do 2 lat, w zależności od celu konkretnego pliku cookie.

Remarketing i reklama

Czym jest remarketing?

Remarketing to forma reklamy internetowej, która umożliwia wyświetlanie odpowiednich treści dotyczących produktów i usług poza styrodesign.eu. Po odwiedzeniu naszej strony internetowej algorytm strony trzeciej określa, co Cię interesuje. W rezultacie możesz zobaczyć przekaz reklamowy w postaci banera lub tekstu, który Cię bezpośrednio interesuje.

Czy przechowywane są moje dane osobowe?

Do celów remarketingu i reklamy wykorzystywane są zanonimizowane informacje z reklamowych plików cookie. Żadne dane osobowe nie są przechowywane na Twój temat.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych osobowych

Możesz skontaktować się z nami w celu:

• Sprawdź i potwierdź aktualność swoich danych;
• Życzenie sobie usunięcia danych - Prawo do bycia „zapomnianym”;
• Żądać udostępnienia Twoich danych w dogodnym dla Ciebie formacie;
• zażądać tymczasowego zablokowania przetwarzania;
• Zgłosić sprzeciw wobec sposobów przetwarzania;
• Poproś o informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych.

Sposoby kontaktu ze styrodesign.eu

Skontaktuj się z nami poprzez:

Formularz kontaktowy;
• E-mail: info @ styrodesign.eu

błąd: