WYPRZEDAŻ Z RABATEM DO 80%

Profile elewacyjne z montażu EPS

Przygotowanie bazy

Powierzchnia, na której zostaną zamontowane profile dekoracyjne z styropianu, musi być podłożem mineralnym, mocnym, o dobrej nośności i nie zawierać substancji oddzielających, które mogłyby zakłócać przyczepność (tłuszcze, bitumy, kurz).

Musi być absolutnie suche, czyste, stabilne i bez pęknięć. Wszystkie luźne, niezdrowe i słabe mechanicznie miejsca należy usunąć. Wszelkie zabrudzenia i powłoki paroszczelne należy całkowicie usunąć (myjką pod wysokim ciśnieniem).

Wykwity u podstawy są zamiatane i szczotkowane na sucho. Stare ściany bez powłoki lub z taką o wystarczającej wytrzymałości oczyszcza się z kurzu za pomocą szczotki, po czym zamiata się je wodą pod ciśnieniem i pozostawia do całkowitego wyschnięcia. Przy podłożach nasączonych wilgocią usuwa się źródło wilgoci i pozostawia do całkowitego wyschnięcia.

Miejsca, w których rozwija się pleśń i grzyby, należy oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym, przestrzegając instrukcji postępowania z detergentem. Już zaprawioną pleśń dokładnie oczyszcza się mechanicznie (zeskrobując), tak aby lekkie zarodniki infekcji nie rozprzestrzeniły się na sąsiednie obszary, po czym miejsce to ponownie dezynfekuje się tym samym detergentem i pozostawia do wyschnięcia.

Wszystkie lekko kruche i piaszczyste podłoża zagruntować i wzmocnić NANOGRUND® – GŁĘBOKO
PODKŁAD PENETRUJĄCY Z NANO CZĄSTECZKAMI
co najmniej 4-5 godzin przed klejeniem. Podłoża o wysokich właściwościach nasiąkliwych (ściany z betonu komórkowego lub sadzy gipsowej) gruntuje się POROGRUND® – PODKŁAD NA PODŁOŻA POROWATE..

Powierzchnia, na której będą montowane profile, musi być dobrze wypoziomowana z maksymalnym odchyleniem 1 cm na metr. Większe nierówności należy naprawić i wstępnie wyrównać szorstkim tynkiem wapienno-cementowym TERAFLEX® MASTER FIX.

Montaż profili

Montaż profili odbywa się po nałożeniu tynku dekoracyjnego. W tym celu rysuje się i przykleja na elewację pas o szerokości ok. 1 cm węższy od szerokości profili klejących. Obszar ten powinien pozostać pozbawiony tynku. Dopiero po całkowitym wyschnięciu można przystąpić do klejenia profili.

Aby zapewnić równą linię ułożenia profili, ich dokładne ustawienie należy przeprowadzić za pomocą prostownicy lub za pomocą przyrządu do ciągnienia proszkowego ze sznurkiem. Za ich pomocą zaznacza się położenie profili na elewacji. W efekcie ponad 1 m to wbijane gwoździe do betonu, na których układane są profile podczas montażu i które zapobiegają ich przemieszczaniu się i opadaniu. Po wyschnięciu kleju i przyklejeniu profili (24 godziny) należy usunąć gwoździe.

Za pomocą piły profile można skracać i przycinać pod wymaganym kątem (przy montażu profili wokół zewnętrznych i wewnętrznych krawędzi elewacji).

Montaż profili i ich klejenie na podłożach mineralnych odbywa się za pomocą KLEJ TEHNOCLAY® DO PROFILI DEKORACYJNYCH Z EPS/XPS/PU. Za pomocą kleju poliuretanowego  KONTAKT TERMOFLEX® PU profile można kleić zarówno na podłożach mineralnych jak i organicznych, gdyż wcześniej zaleca się wykonanie badania siły przyczepności do podłoża.

KLEJ TEHNOCLAY® DO PROFILI DEKORACYJNYCH Z EPS/XPS/PU nałóż najpierw na bazę w zaznaczonym obszarze. Niewielkie nierówności można wyrównać większą ilością kleju. Następnie na całą powierzchnię nakładamy klej na tylną część profilu, który niewielkimi, bocznymi ruchami dociskamy do ściany w celu optymalizacji przyczepności. Orientacyjne zużycie kleju wynosi około 8 kg/m. 2.

Po ułożeniu i zamocowaniu profilu nadmiar kleju usuwa się za pomocą szpatułki. Wyrównanie profili i regulację ich wypoziomowania można wykonać w ciągu 5 do 10 minut po ich zamocowaniu. W spoinach pomiędzy profilami a ich czołową stroną klej nie powinien spływać. Jeśli taki istnieje, należy go usunąć, gdy jest jeszcze świeży.

Podczas używania KONTAKT TERMOFLEX® PUklej nanosi się linią o wymiarach 2 x 2 cm (grubość x szerokość) wzdłuż obwodu (ok. 2 cm od krawędzi) profilu lub detalu oraz w ich środku w kształcie litery W. Po nałożeniu kleju, odczekaj 1 minutę przed przymocowaniem profilu do ściany. Po przymocowaniu do ściany profil należy dobrze do niego docisnąć.

Łączenie końców profili elewacyjnych i ich łączenie ze sobą wykonuje się za pomocą
pomocą kleju poliuretanowego KONTAKT TERMOFLEX® PU. Na licu profilu w odległości nie mniejszej niż 1 cm od zewnętrznych krawędzi nanosi się klej, po czym oba profile dociska się do siebie. Pomiędzy obydwoma profilami znajduje się spoina o szerokości co najmniej 6 mm. Złącze jest całkowicie wypełnione KONTAKT TERMOFLEX® PU. Po całkowitym wyschnięciu nadmiar pianki odcina się ze spoiny nożem tapicerskim w kształcie klina o szerokości 5 mm.

Po 5-6 godzinach przestrzeń po ciętym klinie w złączu zostaje wypełniona POWŁOKA TEHNOCOAT® dotychczasowy
profile są przetwarzane za pomocą. Po wyschnięciu powłoki, jeśli zajdzie taka potrzeba, można wykonać miejsca łączenia
traktowane papierem ściernym.

Co 6 m pomiędzy profilami należy umieścić szczelinę odkształcalną o szerokości 1 cm, która przyjmie wydłużenia liniowe i zapobiegnie pękaniu połączeń między nimi. Po zamontowaniu profili złącze to można wypełnić trwale elastycznym poliuretanowym klejem-uszczelniaczem TERAFLEX® PU 50 FC. TERAFLEX® PU 50 FC.

Aby zapobiec przedostawaniu się wody pomiędzy profile a elewację, wykonuje się fugowanie TERAFLEX® PU 50 FC na całej długości profili. Klej-uszczelniacz wygładza się bezpośrednio palcem i nie należy go nigdzie przerywać.

Mocowanie mechaniczne

Zdarzają się przypadki, gdy profile oprócz przyklejenia do podłoża wymagają dodatkowo przymocowania ich mechanicznie do podłoża. Jest to konieczne, gdy:
– profile wychodzą z płaszczyzny elewacji na więcej niż 7 cm (niezależnie od podłoża)

– profile montuje się na tynkach wapiennych, wapienno-cementowych i gipsowych (niezależnie od profili)

– profile pełnią funkcję progów (niezależnie od podłoża i wielkości profilu)

W kierunku mocowania mechanicznego należy przystąpić dopiero po wyschnięciu (około 24 godzin). Odbywa się to za pomocą wkrętów z kołkami lub kołkami (czopami), za pomocą kołków chemicznych (w przypadku, gdy maksymalna długość kołków nie jest wystarczająca).

Przy profilach o długości 1 m na każdym końcu montuje się 1 kołek (szpilki) w odległości 10 cm od końca profilu. Jeżeli profile mają długość 2 m, to oprócz zamontowania kołków na obu końcach, na środku profilu montuje się 1 kołek (czop). Przy pozostałych długościach profili należy proporcjonalnie dopasować ilość łączników mechanicznych.

Wiercenie otworów pod kołki odbywa się poprzez profil. Musi wejść w podstawę co najmniej 40 mm przy grubych podstawach i 55
mm u podstawy z wgłębieniami. Pozostałość po zamontowaniu otworu na kołek jest wypełniona TERAFLEX® PU 50 FC profile są przetwarzane za pomocą.

Profile można montować za pomocą kołków ze stali nierdzewnej ocynkowanej o średnicy 12 mm. W tym celu wierci się otwór o średnicy 12 mm, który przechodzi przez cały profil i wchodzi w podstawę na głębokość 100 mm. Otwór w profilu (tylko w profilu!!!) powiększa się poprzez ponowne nawiercenie wiertłem o 8 mm większym od pierwszego (w tym przypadku 20 mm). Początek wejścia przedłuża się jeszcze raz o wielkość (co najmniej 25 mm) rożna i nakrętki, które należy schować w profilu.

Otwór oczyszcza się (przedmuchuje) z pozostałości po wierceniu i wypełnia (tylko otwór w podstawie) kołkiem chemicznym. Kołek skraca się do wymaganej długości (tak, aby koniec pozostał wewnątrz profilu, nie wybijając go z niego) i poprzez otwór w profilu wbija się go mocno młotkiem w podstawę. Obszar wokół kołka w profilu jest wypełniony KONTAKT TERMOFLEX® PU. Rożen i nakrętka są starannie zwijane ręcznie. Po 24 godzinach następuje ich ostateczne dokręcenie.

Pozostałą część po wypełnieniu otworu montażowego POWŁOKA TEHNOCOAT®, profile są przetwarzane za pomocą.

Obraz

Malowanie profili elewacyjnych i dekoracyjnych należy wykonać plastyczno-elastyczną farbą silikonową do dekoracyjnych profili i elementów architektonicznych TERMOFLEX® SUPER ELASTYCZNY.Zastosowanie
malowanie należy wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju i spoin profili i powtórzyć co najmniej 2 razy.

Okładziny profili wizjerami z blachy lub kamienia należy wykonać tak, aby łączenie blachy lub kamienia odbywało się z podłożem, a nie z samym profilem.

Uwaga!

– Dekoracyjne profile elewacyjne zostały zaprojektowane w celu optymalnej dekoracji i nie są nośne!

– Klejenie profili odbywa się przy suchej pogodzie, przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 65%!

– Nakładanie kleju należy przeprowadzić na całej powierzchni styku – zarówno na podłożu, jak i na tylnej stronie profilu. Należy unikać tworzenia się naskórka na powierzchni kleju.

– Czas całkowitego utwardzenia kleju zależny jest od warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności powietrza), lecz wynosi nie mniej niż 72 godziny, gdyż może trwać nawet do 14 dni!

- Dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów opisanych w niniejszej instrukcji firmy MARISAN. W przypadku odstępstw od zaleceń gwarancja na cały system nie jest objęta gwarancją.

– Ewentualne niewielkie pęknięcia pojawiające się w miejscu styku profili nie mają wpływu na funkcjonalność i bezpieczeństwo profili. Od nich nie można dochodzić żadnych roszczeń gwarancyjnych.

- Przy pracy z poszczególnymi produktami należy zachować informacje zawarte w ich karcie technicznej.

– Profile poddawane rozmrażaniu pod bieżącą wodą lub solą (ługiem) wymagają specjalnych środków.

– Profile nie powinny stykać się z gruntem i powinny być montowane co najmniej 1 cm nad podłożem. Dolną stronę profilu oraz co najmniej 5 cm od widocznej powierzchni profili nad podłożem należy przed montażem zaizolować na całej powierzchni.

Poprzednia/następna strona

W przeciwieństwie do wielu innych czynności montażowych, mocowanie profili dekoracyjnych z EPS jest uważane za bardzo łatwe i wygodne zadanie, często okazujące się możliwe nawet dla amatorów i amatorów. Natomiast w przypadku prac na elewacji i na wysokości montaż profili wymaga interwencji fachowca wykwalifikowanego w zakresie montażu okładzin i systemów ociepleń. Montaż profili dekoracyjnych z EPS nie wymaga pracy z drogim sprzętem ani skomplikowanymi zadaniami.

W poniższym przewodniku znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich kroków, które należy wykonać, aby zapewnić, że detale architektoniczne EPS są bezpiecznie przymocowane do podłoża.

Przygotowanie bazy

Jak w przypadku wszystkich innych prac budowlano-remontowych, montaż profili EPS wymaga szczególnej uwagi we wstępnym przygotowaniu podłoża. Wymagania stawiane powierzchni, na której będą mocowane detale architektoniczne, są mineralne, wytrzymałe io dużej nośności. Musi być również wstępnie odpylony i nie może zawierać substancji uwalniających, takich jak bitum, tłuszcz, warstwy itp., które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na przyczepność.

Jeśli są pęknięcia lub niestabilne obszary, należy je usunąć. Przed rozpoczęciem pracy podłoże musi być w stanie czystym, stabilnym i wolnym od skażonych obszarów. W przypadku występowania zabrudzeń lub resztek starej, paroszczelnej farby zaleca się ich usunięcie za pomocą wysokociśnieniowej pary wodnej.

Jeśli w bazie zostaną zaobserwowane sole, należy je dokładnie wyczyścić. Wszystkie stare powłoki należy odpylić pędzlem, a następnie spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia (przed nałożeniem podłoże musi wyschnąć).

Miejsca, w których występuje pleśń i pleśń, należy wyczyścić odpowiednim detergentem. Po obróbce pozostałości pleśni należy zeskrobać mechanicznie. Po całkowitym usunięciu obszar należy ponownie potraktować preparatem w celu jego dezynfekcji i wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się jego zarodników.

Przy pracy na kruchych i piaszczystych powierzchniach należy ich wstępne (ok. 4-5 godzin przed rozpoczęciem pracy) gruntowanie i utwardzanie preparatem NANOGRUND® - GŁĘBOKO WNIKAJĄCY PODKŁAD Z NANOCZĄSTECZKAMI. Podłoża takie jak gazobeton lub ściany i bloczki gipsowe, które są zazwyczaj bardzo nasiąkliwe, należy zagruntować POROGRUND® - PODKŁAD POD POROWATĄ PODSTAWĘ.

Szczególnie ważne jest, aby fundamenty były dobrze wyrównane przed rozpoczęciem pracy. Dopuszczalne są odchylenia nie większe niż 1 cm na metr bieżący. Wszelkie nieprawidłowości powyżej tego limitu zaleca się skorygować z wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni wcześniej) za pomocą wyłożenia tynku wapienno-cementowego TERAFLEX® MASTER FIX.

Zaleca się montowanie profili przy suchej pogodzie przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C. Zalecana wilgotność to poniżej 65%.

Montaż profili

Proces montażu profili należy przeprowadzić po nałożeniu wykończenia. Jeśli elewacja wymaga malowania, należy to zrobić po zamontowaniu profili. Jeżeli wykończeniem jest tynk dekoracyjny, przed jego nałożeniem na elewacji należy obrysować i przykleić listwę prowadzącą o wymiarze - 1 cm węższą w szerokości w stosunku do szerokości profilu mocującego. Montaż profili odbywa się po usunięciu klejenia, na odsłoniętym pasie tynku na zakład około 1 cm od góry i dołu.

W celu zapewnienia idealnie prostej linii ułożenia detali architektonicznych zaleca się ich pozycjonowanie za pomocą poziomicy lub zakurzonej linii ze sznurkiem. W ten sposób wygodnie zaznaczysz położenie każdego profilu na elewacji budynku. Następnie wzdłuż dolnej linii wbijane są gwoździe do betonu w odległości 1 m (są one przeznaczone do służenia jako podłoże dla profili podczas montażu oraz do ich stabilizacji w stosunku do dokładnego położenia). Przedmiotowe gwoździe są usuwane po wyschnięciu kleju montażowego (zwykle w ciągu 24 godzin).

W przypadku konieczności skrócenia lub przycięcia pod określonym kątem (zwykle przy montażu wokół zewnętrznych i wewnętrznych krawędzi elewacji) zaleca się użycie piły.

Do montażu profili na podłożach mineralnych zaleca się produkt KLEJ TEHNOCLAY® DO ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH Z EPS/XPS/PUR. W przypadku montażu na podłożach mineralnych lub organicznych zalecany jest klej poliuretanowy  THERMOFLEX® PU KONTAKT (w tym przypadku zaleca się wstępne przetestowanie siły przyczepności do podłoża).

KLEJ TEHNOCLAY® DO ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH EPS / XPS / PUR nakłada się najpierw na podłoże w zaznaczonych miejscach za pomocą pacy zębatej (4x4 mm). Następnie klej należy nałożyć również na tył profilu (na całej jego powierzchni). Po nałożeniu kleju na profil i podstawę część mocuje się do ściany ruchami bocznymi w celu zoptymalizowania przyczepności. Średnie zużycie kleju to około 8 kg/m²2.

W przypadku zauważenia nierówności lub nieprawidłowego ułożenia profilu, możesz skorygować jego położenie w ciągu 5 do 10 minut. Po zamocowaniu profilu pozostałości kleju można usunąć szpachelką. Szczególnie ważne jest, aby klej nie dostał się do połączeń między profilami i na ich frontach. Jeśli takowy jest, należy go usunąć, gdy jest jeszcze świeży i nie zaczął się dokręcać.

Podczas pracy z produktem THERMOFLEX® PU KONTAKTzaleca się nałożenie kleju w postaci linii o wymiarach 2 x 2 cm na obwodzie ok. 2 cm od krawędzi części oraz w ich otoczeniu w postaci litery W. Po nałożeniu warstwy kleju, odczekać 1 minutę przed przymocowaniem profilu do ściany. Po przyklejeniu do podłoża część musi być dobrze dociśnięta, aby nawiązać pełny kontakt z powierzchnią i nie ruszać się ponownie.

Łączenie poszczególnych końców profili i mocowanie ich ze sobą należy wykonać za pomocą kleju poliuretanowego THERMOFLEX® PU KONTAKT. Odbywa się to poprzez nałożenie kleju na czoło jednego profilu w odległości nie mniejszej niż 1 cm od zewnętrznych krawędzi. Następnie dwa sąsiednie profile należy docisnąć, ale nie ciasno – zaleca się pozostawienie fugi o szerokości około 5-6 mm. Następnie należy go całkowicie wypełnić za pomocą THERMOFLEX® PU KONTAKT. Po całkowitym wyschnięciu kleju nadmiar pozostałości usuwa się nożem tapicerskim, nacinając go w kształcie klina na głębokość 5 mm.

Pozostały w spoinie obszar w kształcie klina należy wypełnić po 5-6 godzinach POWŁOKA TEHNOCOAT®, ochronna powłoka polimerowa do profili elewacyjnych. Po wyschnięciu, jeśli to konieczne, miejsca kontaktu można obrobić i wygładzić grubym papierem ściernym.

Zaleca się pozostawienie szczeliny odkształceniowej (szerokość ok. 1 cm) pomiędzy profilami co 6 m. Celem tego złącza jest amortyzacja wydłużeń liniowych i minimalizacja ryzyka pękania połączenia pomiędzy poszczególnymi częściami. Po zamontowaniu profili można wypełnić spoinę trwale elastyczną, poliuretanową masą uszczelniającą TERAFLEX® PU 50 FC.

Aby zapobiec wnikaniu wody pomiędzy elewację a poszczególne detale, zaleca się ich fugowanie (na całej długości) TERAFLEX® PU 50 FC. Klej-uszczelniacz musi być wygładzony i w żadnym miejscu nie powinien przerywać warstwy.

Mocowanie mechaniczne

Choć w większości przypadków mocowanie profili odbywa się tylko za pomocą odpowiedniego kleju, zdarzają się sytuacje, w których zalecane jest ich dodatkowe mechaniczne mocowanie. Sytuacje, w których wymagane jest dodatkowe mocowanie mechaniczne, są następujące:

- Gdy profile wystają z płaszczyzny elewacji o więcej niż 7 cm (niezależnie od podstawy)

- Przy montażu elementów na tynkach wapienno-wapienno-cementowych i gipsowych (niezależnie od wielkości profili)

- Gdy profile pełnią funkcję parapetu (niezależnie od podstawy i rozmiaru profilu)

Dopiero po wyschnięciu kleju montażowego rozpoczyna się proces mechanicznego mocowania profili. W celu dodatkowego mocowania wymagane są kołki lub kołki z kołkami chemicznymi (w przypadkach, gdy długość kołków jest niewystarczająca).

Profile o długości ok. 1 m należy mocować 1 kołkiem w odległości 10 cm od ich krawędzi. W przypadku detali o długości 2 m zalecany jest dodatkowy montaż kołka na środku. W przypadku profili o dłuższych długościach liczba wymaganych dodatkowych łączników jest obliczana proporcjonalnie.

Otwory na kołki należy wiercić bezpośrednio przez profil i muszą one wchodzić na co najmniej 40 mm w podstawę w przypadku powierzchni litych i 55 mm w przypadku fundamentów z wgłębieniami. Otwór pozostający w profilu po jego mechanicznym zamocowaniu należy wypełnić trwałą, elastyczną poliuretanową masą uszczelniającą klejącą TERAFLEX® PU 50 FC lub z powłoką polimerową, którą profile zostały poddane obróbce.

Detale architektoniczne można również mocować za pomocą kołków wykonanych ze stali ocynkowanej (nierdzewnej) o średnicy 12 mm. Aby to zrobić, na całej długości części należy wywiercić otwór o średnicy 12 mm, aby wejść do podstawy na głębokości 100 mm. Otwór w profilu należy dodatkowo poszerzyć. Odbywa się to poprzez dodatkowe wiercenie wiertłem, które jest o 8 mm większe od pierwszego (w konkretnej sytuacji 20 mm). Otwór, o którym mowa, musi być wykonany tylko w profilu, a nie w podstawie! Początek otworu jest jeszcze raz poszerzony o wymiar (co najmniej 25 mm) podkładki i nakrętki, które należy schować w profilu.

Pozostały otwór należy dokładnie wyczyścić, a wszelkie pozostałości i pył wiertniczy usunąć. Kołek (chemiczny) umieszcza się w otworze podstawy. Kołek jest skrócony do wymaganej długości (aby koniec pozostał wewnątrz profilu bez wystania z niego) i mocno wbity w podstawę. Pozostałą przestrzeń w okolicy stadniny wypełniają THERMOFLEX® PU KONTAKT. Ostrożnie nakręć ręcznie podkładkę i nakrętkę. Ich ostateczne dokręcenie powinno nastąpić dopiero po 24 godzinach, aby uniknąć naruszenia profilu.

Otwór pozostały po zamontowaniu kołka jest wypełniony POWŁOKA TEHNOCOAT®, ochronna powłoka polimerowa do profili elewacyjnych, którymi są poddawane obróbce.

Obraz

Malowanie detali dekoracyjnych wykonujemy każdą farbą elewacyjną na bazie wody. Jednak w celu zapewnienia większej odporności na pękanie połączeń pomiędzy profilami zaleca się malowanie (najlepiej 3 ręce) plastyczno-elastyczną farbą silikonową THERMOFLEX® SUPER ELASTYCZNY. Farba charakteryzuje się niezwykle wysoką elastycznością i rozciągliwością do 160% oraz wytrzymuje duże wydłużenia liniowe i ruchy podłoża bez pękania. Nie pęka nawet wtedy, gdy pod spodem tworzą się nowe pęknięcia.

Należy pamiętać, że farbę należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju i połączeń między profilami. Obraz jest wykonany co najmniej na 2 ręce.

W przypadku, gdy projekt zakłada wyłożenie profili daszkami kamiennymi lub blaszanymi, należy pamiętać, że mocowanie blach i kamieni powinno odbywać się bezpośrednio do podłoża, a nie do profilu.

Na co uważać?

- Należy pamiętać, że dekoracyjne detale architektoniczne są zaprojektowane i wykonane z myślą o dekoracji optycznej. Nie są nośne i nie mogą pełnić żadnych funkcji konstrukcyjnych!

- Klejenie elementów należy wykonywać tylko przy suchej pogodzie przy temperaturze podłoża i otoczenia od +8ºC do +30ºC oraz przy wilgotności powietrza poniżej 65%!

- Wymóg przy nakładaniu warstwy klejącej należy wykonać na całej długości powierzchni styku - zarówno z tyłu profilu, jak i od podłoża. Podczas nakładania kleju należy uważać, aby nie wysuszyć go i nie tworzyć na jego powierzchni skóry z powodu nadmiernego opóźnienia.

- Czas całkowitego utwardzenia kleju zależy od warunków atmosferycznych (temperatura i wilgotność), ale nie mniej niż 72 godziny i może trwać do 14 dni!

- Można używać wyłącznie materiałów opisanych w poniższych instrukcjach. Nie można zagwarantować odchyleń od tych zaleceń dla całego systemu!

- Ewentualne pojawienie się pęknięć w miejscach styku poszczególnych części nie wpływa na funkcjonalność i bezpieczeństwo profili. Z tego powodu nie mogą powstać żadne roszczenia gwarancyjne!

- Podczas pracy z poszczególnymi produktami zaleca się przestrzeganie informacji technicznych zawartych w ich kartach technicznych!

- Należy pamiętać, że detale architektoniczne narażone na działanie bieżącej wody lub soli (ługu) do rozmrażania wymagają dodatkowych środków specjalnych!

- Bardzo ważne jest, aby profile nie stykały się z podłożem i były instalowane co najmniej 1 cm nad poziomem gruntu. Dolna strona profilu i co najmniej 5 cm od widocznej powierzchni profili przed montażem musi być uszczelniona na całej powierzchni!

Poprzednia/następna strona

błąd: