WYPRZEDAŻ Z RABATEM DO 80%

program europejski

program europejski

STIRODESIGN EOOD jest beneficjentem umowy o dofinansowanie i realizuje projekt BG16RFOP002-2.073-26415-С01 „Przezwyciężenie niedoboru środków i braku płynności spowodowanego wybuchem epidemii COVID-19”, w ramach procedury BG16R002 Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw przezwyciężenie ekonomicznych skutków pandemii COVID-2.073, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacje i Konkurencyjność” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Projekt ma na celu zapewnienie kapitału operacyjnego dla bułgarskich mikro i małych przedsiębiorstw, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii COVID-19, osiągnąć pozytywny efekt w przezwyciężeniu ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 oraz stabilności zatrudnienia. Otrzymane w ramach projektu finansowanie zapewni utrzymanie zaburzonej płynności firmy, będącej skutkiem ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Zapewniona zostanie stabilność i trwałość firmy, zachowanie miejsc pracy i personelu.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10000 8500 BGN, z czego 1500 BGN to koszty europejskie, a XNUMX BGN to dofinansowanie krajowe.

Termin realizacji działań projektowych upływa 30.12.2020.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ------------------ 

Projekt  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, finansowany z Programu Operacyjnego „Innowacja i Konkurencyjność”, współfinansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

błąd: