ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

Инструкции за инсталација на висечки таван на решетка

Запознајте ги нашите детални инструкции за поставување на решеткаст спуштен таван - од изборот на вистинските алатки до извршувањето на поединечните чекори и проверката на квалитетот. Дополнително, ќе најдете видео со целиот процес за да можете да гарантирате безбедно извршување на инсталационите активности.

Потребните алатки и како правилно да се инсталира решеткаст суспендиран таван

Изберете ја саканата конфигурација на спуштен таван со решетка

Можете самостојно да ја изберете саканата конфигурација на решетката спуштен таван според вашите лични преференции. Во табелата подолу, класичните и пирамидалните верзии на спуштени тавани се комбинирани во еден дел, бидејќи нивната инсталација е идентична. Карактеристиките на моделите на касети GLK се наоѓаат во посебен дел. За моделите од типот „слеп“, пожелно е нашиот специјалист да ги пресмета потребните додатоци врз основа на димензиите на ќелиите. Доколку ви треба помош, не двоумете се да контактирате со нашите специјалисти, кои ќе ве советуваат и ќе извршат детална пресметка на потребните потрошни материјали за вашата посакувана конфигурација.

 

Поставување на класични и пирамидални решетки спуштени тавани

Неопходен прибор за 1 кв класичен или пирамидален спуштен таван

 

Име / Големина на ќелија, mm
Единица
50 × 50
60 × 60
75 × 75
86 × 86
100 × 100
120 × 120
150 × 150
200 × 200
Решеткаст модел 600 x 600 mm
бр.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Вклучува:
Долниот профил 600 mm
бр.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Горен профил 600 mm
бр.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Профил на главна мрежа 2400 mm
бр.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Надолжен профил на решетката 600 mm
бр.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Поврзувачки елемент
бр.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Закачалки, 1000 мм
комплет
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
Профил во форма на L за монтажа на ѕид 3000 mm
бр.
0,216 ≈
Точниот број на ѕидни профили во облик L може да се пресмета врз основа на точниот периметар на просторијата

 

Упатство за монтирање на класичен и пирамидален решеткаст спуштен таван

Упатство за монтирање на решеткаст спуштен таван (класичен и пирамиден модел)

Техничка шема за поставување на решеткаст спуштен таван (класичен модел)

Техничка шема за поставување на решеткаст спуштен таван (пирамидален модел)

Инструкции за сам инсталирање на решеткаст спуштен таван (класичен и пирамиден модел)

Потребен алат за вградување на класични и пирамидални модели на спуштени тавани

 1. Главен профил 2400 mm
 2. Модул (се состои од горниот и долниот профил од 600 mm)
 3. Надолжен профил 600 mm
 4. Профил во форма на L за монтирање на ѕид, 3000 mm
 5. Закачалка
 6. Поврзувачки дел за основни профили, 2400 mm

Дијаграм за инсталација на класичен решеткаст спуштен таван

Дијаграм на склопување на пирамидална решетка спуштен таван

1

Обележување на таванот

Се одредува нивото (хоризонтално) на кое ќе се наоѓа спуштениот таван и се означува ѕиден профил во форма на L. Растојанието од суспендираниот таван до главниот треба да биде најмалку 150 mm.

2

Инсталација на ѕиден профил во облик L

Ѕидниот профил во форма на L (агол) се поставува со помош на клинови. Растојанието помеѓу спојниците треба да биде 300 – 500 mm.

3

Обележување и монтажа на закачалки за главен профил 2400 mm

Тие се прицврстени на главниот таван со помош на прицврстувачки спојници со чекор од 800 – 1000 mm. Закачалките најблиску до ѕидот мора да се фиксираат на растојание од не повеќе од 600 mm од него.

4

Склопување на рамката од главни профили 2400 mm и надолжни профили 600 mm

Ние ги прицврстуваме главните профили во соодветните области и ги поврзуваме едни со други користејќи конектори. Помеѓу главните профили инсталираме надолжни профили.

5

Монтажа и монтажа на решетката

Ние ги прицврстуваме главните профили во соодветните области и ги поврзуваме едни со други користејќи конектори. Помеѓу главните профили инсталираме надолжни профили.

ВНИМАНИЕ

Инсталирањето може да се направи во различна секвенца - размислете како да продолжите според спецификите на вашиот проект:

Опција 1 – Прво инсталирајте ја рамката (чекор 4) низ просторијата, а потоа инсталирајте ја скарата (чекор 5).

Опција 2 – Прво се склопува дел од рамката (чекор 4) и веднаш потоа се поставува скарата (чекор 5). Потоа е инсталиран следниот дел од рамката, и така натаму.

Упатство за монтирање на решеткаст спуштен таван (касетен модел GLK)

Потребен прибор за монтажа на база 1 кв.мрежен спуштен плафон GLK 15/15

Име / Големина на ќелија, mm
Единица
50 × 50
60 × 60
75 × 75
86 × 86
100 × 100
120 × 120
150 × 150
200 × 200
Решеткаст модул GLK 600 x 600 mm
бр.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Вклучува:
Долниот профил 600 mm
бр.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Горен профил 600 mm
бр.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Профил на рамка
бр.
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
Главен профил Т-15 3600 мм
бр.
0,464
0,464
0,464
0,464
0,232
0,232
0,232
0,232
Надолжен профил Т-15 1200 мм
бр.
-
-
-
-
1,4
1,4
1,4
1,4
Вкрстен профил Т-15 600 мм
бр.
2,8
2,8
2,8
2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
Решетка за суспензија GLK, чекор 1000 mm
комплет
1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Ѕиден профил во облик L 3000 mm
бр.
0,216 ≈
Точниот број на ѕидни профили во облик L може да се пресмета врз основа на точниот периметар на просторијата

 

Упатство за монтирање на решеткаст спуштен таван, касета модел GLK 15/15

Суспендираните тавани GLK се поставени на рамка со Т-профили KRAFT Fortis T-15. Решетката GLK е вметната во рамката направена од Т-профили. Примерот подолу покажува склоп на решетка GLK 15/15.

Потребен алат за монтажа на спуштени тавани, касета модел GLK

 1. Главен Т-профил 3600 mm
 2. Попречен Т-профил со должина од 1200 mm
 3. Надолжен профил 600 mm
 4. Профил во форма на L за монтирање на ѕид, 3000 mm
 5. Закачалки
 6. Профил на рамка за модулот за решетка GLK

Техничка шема за вградување на решеткаст спуштен таван, касета модел GLK 15/15

Особености при поставување на решеткаст спуштен таван, касета модел GLK 15/15

Особености при вградување на модели на касети GLK 15/15

Користете специјални додатоци за висење

За прицврстување на рамката од Т-профилот, користете ги специјалните куки за таа цел. Нивната инсталација мора да се изврши на пресекот на Т-профилите за да не се мешаат во инсталирањето на компонентите на мрежата.

Проверете го заклучувањето на горните и долните профили

По склопувањето на решетката, потребно е да се провери дали бравите на горниот и долниот профил се добро заглавени. За да го направите ова, притиснете го долниот профил од двете страни на бравата со малку напор. Ако бравата не е затворена, тогаш ќе слушнете карактеристичен клик и профилот ќе си дојде на своето место. Во правилно склопена решетка, не треба да има видливи празнини помеѓу профилите.

Проверете ги бравите на профилот на рамката

Следниот чекор е да го проверите правилното прицврстување на бравите на профилот на рамката. Ако бравата е правилно затворена, тогаш главниот профил треба да излегува 1.5 - 2 mm над рамката. Овој јаз е неопходен за да се компензира дебелината на Т-профилот. Профилот на рамката лежи на потпорниот Т-профил и рамнината на решетката мора да биде на ниво со нивото на потпорниот Т-профил.

Проверете дали решетката е добро прицврстена

Решетката мора да лежи на Т-профилот и да стои на „просторот“ на потпорната конструкција. Треба да има мало растојание, така што по инсталацијата е доволно само да го поместите малку за да го ставите на своето место. Мал јаз помеѓу касетата и Т-профилот е дозволен во поврзувачките делови на попречните Т-профили, бидејќи профилите од 600 mm имаат заклучување со печат.

Проверете ја правилната положба на решетката

За да се создаде ефект на континуирана рамнина, сите поединечни решетки мора да бидат порамнети со долниот профил на решетката. Сите долни профили мора да бидат насочени паралелно со потпорниот Т-профил.

НАПРАВИ ПРАШАЊЕ

грешка: