ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

Поставување на спуштен таван со профили во форма на Т

Во овој материјал ќе најдете се што треба да знаете за правилната инсталација на спуштен таван со профили во форма на Т - од потребните додатоци и алатки, до извршувањето на секој чекор од процесот. Така, уште повештите хобисти можат успешно да се справат со задачата без професионална интервенција.

Потребните алатки и како правилно да се инсталира спуштен таван

Изберете ја саканата опција достапна на таблата со спуштен таван

Можете самостојно да го изберете поставувањето на панелот на спуштен таван според вашите лични преференции. Различните опции ги одредуваат и потребните додатоци и бројот на профили за монтирање за намената. Во табелата подолу, ќе ја најдете и класичната шема за поставување на спуштен таван и алтернативни опции, за да можете да ја најдете онаа што најмногу одговара на вашиот вкус. Ако ви треба помош, можете да контактирате и со нашите специјалисти, кои ќе ве советуваат и ќе извршат детална пресметка на потребните потрошни материјали за конфигурацијата за која станува збор.

Можни начини за поставување на панелот на спуштен таван

Главен Т-профил 3600 mm

Попречен Т-профил 1200 mm

Надолжен профил во форма на Т 600 mm

Дијаграм на склопување 1

Димензии на плочата: 600 x 600 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Дијаграм на склопување 2

Димензии на плочата: 600 x 600 mm
Дополнителни суспензии: да
Капацитет на носивост: висок

Дијаграм на склопување 3

Димензии на плочата: 600 x 600 mm
Дополнителни суспензии: да
Капацитет на носивост: висок

Дијаграм на склопување 4

Димензии на плочата: 1200 x 600 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Дијаграм на склопување 5

Димензии на плочата: 1200 x 600 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Дијаграм на склопување 6

Димензии на плочата: 1200 x 600 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Дијаграм на склопување 7

Димензии на плочата: 1200 x 1200 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Дијаграм на склопување 8

Димензии на плочата: 1200 x 1200 mm
Дополнителни суспензии: не
Капацитет на носивост: стандарден

Потребен прибор за вградување на база 1 кв.м.

Уредување
Профил во форма на Т 3600 mm, парчиња.
Профил во форма на Т 1200 mm, бр.
Профил во форма на Т 600 mm, бр.
Додаток за суспензија 1200 mm, компјутер.
Ѕиден профил во форма на L 3000 mm, парчиња.
1
0,232
1,4
1,4
0.7
0.216 *
2
0,464
-
2,8
1.4
3
0,464
-
2,8
1.4
4
0,232
1,4
-
0.7
5
0,464
-
1,4
1.4
6
0,232
2,8
-
0.7
7
0,232
0,7
-
0.7
8
0,232
0,7
-
0.7

За панел со големина од 600 x 600 mm – 2.78 парчиња/кв.м.
*Точниот број на ѕидни профили во облик L може да се пресмета врз основа на точниот периметар на просторијата

Инструкции за поставување на спуштен плафон на Т-профили

Видео инструкции за поставување на спуштен таван со Т-профили (руски)

Техничка шема за поставување на спуштен таван од профили во форма на Т

Упатство за сам монтажа на спуштен таван со профили во форма на Т

Потребни алатки:

 1. Удар или шрафцигер (во зависност од материјалот на ѕидовите)
 2. Филипс шрафцигер
 3. Chuk
 4. Пинцети
 5. Ниво на градба (по можност ласерски)
 6. Градежен молив
 7. Рулетка
 8. Чисти ракавици
 9. Скала
 10. Ножици за метал

Неопходен прибор за монтажа на спуштен плафон

 1. Главен Т-профил 3600 mm
 2. Крст Т-профил 1200 mm
 3. Надолжен Т-профил 600 mm
 4. Профил во форма на L за монтажа на ѕид 3000 mm
 5. Закачување (игла за кука, игла за очи, продолжна пружина)
 6. Суспендиран таван или панел

1

Обележување на таванот

Се одредува нивото (хоризонтално) на кое ќе се наоѓа спуштениот таван и се означува ѕиден профил во форма на L. Растојанието од суспендираниот таван до главниот треба да биде најмалку 120 mm.

2

Инсталација на ѕиден профил во облик L

Ѕидниот профил во форма на L (агол) се поставува со помош на клинови. Растојанието помеѓу спојниците треба да биде 300 – 500 mm.

3

Обележување и монтажа на куките за закачување на Т-профилите со должина од 3600 mm

Тие се прицврстени на главниот таван со помош на спојници со наклон од 800 – 1200 mm. Куките најблиску до ѕидот мора да се фиксираат на растојание од не повеќе од 600 mm од него. Потребно е да се користат дополнителни суспензии за уредите за осветлување (од 1 до 4 во зависност од нивната големина и тежина). Исклучок се KRAFT LED светилки - тие не бараат дополнителни.

4

Инсталација и усогласување на главните Т-профили 3600 mm

За секој главен Т-профил се користат најмалку три куки за суспензија.

5

Поставување на попречни и надолжни профили во форма на Т

Во отворите на главните и надолжните профили во форма на Т (1200 mm) во отворите на крстот поставуваме попречни профили во форма на Т (600 mm).

6

Инсталација на таванската плоча во завршената рамка

Инсталирањето на панелот на спуштениот таван мора да се изврши со чисти ракавици за да не се расипе нивниот изглед. Поставувањето на уреди за осветлување, вентилациони решетки и други компоненти се врши паралелно.

НАПРАВИ ПРАШАЊЕ

грешка: