ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ПРОИЗВОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА ВНАТРЕШНИ И ФАСАДНИ ПРОФИЛИ

Процесот на поставување на внатрешни и фасадни профили е одговорна задача која мора да обезбеди нивна цврста приврзаност кон фасадата, како и нивна издржливост за целиот период на работа на објектот. За таа цел задолжително е користење на специјализирани производи за вградување на внатрешни и фасадни профили, решенија за фугирање и подготовка на основата, подготовки за одржување и сл. Тие мора да бидат специјално дизајнирани за да можат да ги издржат сите оптоварувања и атмосферски влијанија на кои се подложени фасадите.

грешка: