ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ПРОИЗВОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Поставувањето на декоративни внатрешни елементи и профили е одговорна задача која мора да обезбеди нивно силно прицврстување. За таа цел, покрај следењето на технолошките чекори, задолжителна е употребата на специјализирани професионални лепила.

грешка: