ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ПРОИЗВОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Поставувањето на декоративни фасадни елементи и профили е одговорна задача, која мора да обезбеди нивна силна приврзаност кон фасадата, како и нивна издржливост за целиот период на работа на објектот. За таа цел, покрај усогласеноста со технолошките чекори, задолжително е да се користат специјализирани професионални лепила кои можат да ги задоволат и издржат сите оптоварувања и атмосферски влијанија на кои се подложени фасадите.

грешка: