ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ЛАДРИЛО

Серијата панели од вештачки камен LADRILLO LOFT совршено го пресоздава природниот изглед на ѕидовите, изградени од тули и ѕидарија. Насоката вклучува разновидни решенија во различни бои.

(H) висина во mm
(Д) длабочина во mm
(Ш/Л) ширина/должина во mm
грешка: