ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

HORMIGÓN PULIDO

(H) висина во mm
(Д) длабочина во mm
(Ш/Л) ширина/должина во mm
грешка: