ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%
3D визуелизација Компјутерски 3D модел на профилот, визуелизирајќи ја неговата точна копија.
Дел Цртеж на деталот што го претставува делот од избраниот профил.
ЧЛЕН
H
D
W / L
Гледам

H - висина; D - длабочина; W / L - ширина / должина (во mm)

САКАН БРОЈ
Побарајте цена
Гледам МАТЕРИЈАЛ КОРИСТЕТЕ
395-00 DURALMOND; Суровини (6,3 кг) Екстериер / Внатрешност
395-01 DURALMOND; Бел прајмер (6,3 кг) Екстериер / Внатрешност
395-04 DURALMOND; Метализиран (6,3 кг) Екстериер / Внатрешност
395-05 DURALMOND; Мат лак (6,3 кг) Екстериер / Внатрешност
395-06 DURALMOND; Сјаен лак (6,3 кг) Екстериер / Внатрешност

ПОВРЗАНИ СТАТИИ И КАТАЛОГИ

грешка: