ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%
3D визуелизација Компјутерски 3D модел на профилот, визуелизирајќи ја неговата точна копија.
Дел Цртеж на деталот што го претставува делот од избраниот профил.
ЧЛЕН
H
D
W / L
Гледам

H - висина; D - длабочина; W / L - ширина / должина (во mm)

САКАН БРОЈ
Побарајте цена
Гледам МАТЕРИЈАЛ КОРИСТЕТЕ
450-00 DURALMOND; Суровини (2,3 кг) Екстериер / Внатрешност
450-01 DURALMOND; Бел прајмер (2,3 кг) Екстериер / Внатрешност
450-04 DURALMOND; Метализиран (2,3 кг) Екстериер / Внатрешност
450-05 DURALMOND; Мат лак (2,3 кг) Екстериер / Внатрешност
450-06 DURALMOND; Сјаен лак (2,3 кг) Екстериер / Внатрешност

ПОВРЗАНИ СТАТИИ И КАТАЛОГИ

грешка: