ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

Панел за растерски спуштени тавани

Серијата акустични панели и метални панели за растерски спуштени тавани вклучува разновидни решенија кои можат да се направат од различни материјали: гипс картон, минерал, метал, стакло, огледало, дрво, решетки касети итн. Така, секој има слобода да постигне не само убав и импресивен изглед на спуштениот таван, туку и да му даде акустични својства.

Метални панели (касети) и акустични панели за растерски спуштени тавани

Суспендираните тавани KRAFT во основа се состојат од два главни дела – потпорна конструкција од Т-профили и панели (панели, касети) инсталирани во оваа структура.

Обично, панелите за растерски суспендирани тавани може да се направат од различни материјали: гипс картон, минерал, метал, стакло, огледало, дрво, решетки касети итн. KRAFT произведува два вида на спуштени тавански панели на Т-профили: метални панели (касети) и KRAFT Wood Acoustic акустични панели на дрво. Треба да се напомене дека KRAFT Wood Acoustic панелите имаат и други можности за употреба (на ѕидови, преградни ѕидови, острови и сл.). Покрај акустичните својства, тие имаат добри термоизолациски својства.

Сите спуштени тавани на KRAFT ги имаат потребните сертификати.

НАПРАВИ ПРАШАЊЕ

грешка: