ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ПРОИЗВОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Поставувањето на украсни фасадни панели е исклучително одговорна задача, која мора да обезбеди нивна силна приврзаност кон фасадата, како и нивна издржливост во текот на целиот период на работа. За таа цел, исклучително е важно да се следат упатствата за технолошка инсталација, како и специјализираните производи, додатоци и материјали наведени во нив.

грешка: