იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

პროდუქტები ინტერიერის და ფასადის პროფილების დამონტაჟებისთვის

ინტერიერისა და ფასადის პროფილების დამონტაჟების პროცესი საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მათი მტკიცე მიმაგრება ფასადზე, ასევე მათი გამძლეობა შენობის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამ მიზნით, სავალდებულოა სპეციალიზებული პროდუქტების გამოყენება ინტერიერის და ფასადის პროფილების დასამონტაჟებლად, ხსნარებისთვის და ბაზის მოსამზადებლად, ტექნიკური საშუალებების და ა.შ. ისინი სპეციალურად უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ გაუძლოს ყველა იმ დატვირთვას და ატმოსფერულ ზემოქმედებას, რომელსაც ფასადები ექვემდებარება.

შეცდომა: