იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სამონტაჟო პროდუქტები

ინტერიერის დეკორატიული ელემენტებისა და პროფილების დაყენება საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს მათ ძლიერ მიმაგრებას. ამ მიზნით, გარდა ტექნოლოგიური ნაბიჯების შესრულებისა, სავალდებულოა სპეციალიზებული პროფესიონალური ადჰეზივების გამოყენება.

შეცდომა: