იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სამონტაჟო პროდუქტები

ფასადის დეკორატიული ელემენტებისა და პროფილების დაყენება საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს მათ ძლიერ მიმაგრებას ფასადზე, ასევე გამძლეობას შენობის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამ მიზნით, ტექნოლოგიურ საფეხურებთან შესაბამისობის გარდა, სავალდებულოა სპეციალიზებული პროფესიონალური ადჰეზივების გამოყენება, რომლებიც აკმაყოფილებენ და გაუძლებენ ყველა დატვირთვას და ატმოსფერულ გავლენას, რომელსაც ფასადები ექვემდებარება.

შეცდომა: