იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სამონტაჟო პროდუქტები

არქიტექტურული პროფილების და დეკორატიული ფასადის ელემენტების დაყენება საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მათი ძლიერი მიმაგრება ფასადთან, ასევე მათი გამძლეობა შენობის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამ მიზნით, ტექნოლოგიურ ნაბიჯებთან შესაბამისობის გარდა, სავალდებულოა სპეციალიზებული პროდუქტების გამოყენება არქიტექტურული პროფილებისა და პროფესიონალური ადჰეზივების დასაყენებლად, რომლებიც აკმაყოფილებენ და გაუძლებენ ყველა დატვირთვას და ატმოსფერულ გავლენას, რომელსაც ექვემდებარება ფასადები.

შეცდომა: