იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

PILASTRES-ის სხეულები

პილასტრული კორპუსების ასორტიმენტი გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს ყველა გემოვნებისთვის - ბრტყელი და სრულიად ბრტყელი, რელიეფური და ჩაზნექილი, ფორმის ღარებითა და სხვადასხვა სტრუქტურის მქონე დეტალებამდე. ამრიგად, თითოეული შენობა შეიძლება დაპროექტდეს პროექტის სპეციფიკური მოთხოვნების შესაბამისად და უზრუნველყოს მისი მთლიანი ინტეგრაცია მის შემოგარენში.

შეცდომა: