იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სხეულები სვეტებზე

სვეტების კორპუსი, როგორც წესი, არის ფასადის ერთ-ერთი დეტალი, რომელიც ყველაზე მეტად იპყრობს გამვლელების ყურადღებას. ეს სერიოზულ მოთხოვნებს აკისრებს მათ დეტალებს, საიმედო სტრუქტურას და საბოლოო ხედვას. StyroDesign გადაწყვეტილებების ყოვლისმომცველი ასორტიმენტი უზრუნველყოფს თითოეული პროექტისა და ფასადის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.

შეცდომა: