იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

გამოყოფის პროფილები

ერთმანეთთან დაკავშირებული ჰორიზონტალური დეკორატიული პროფილები, რომლებიც ქმნიან ფასადზე გრძელ ზოლებს. ანტრესოლის კარნიზისგან განსხვავებით, მათი ფუნქციაა შენობის ცალკეული დონეებისა და სართულების გონივრულად გამოკვეთა და დაყოფა.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: