იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ბრტყელი გამყოფები (დაფები)

ერთმანეთთან დაკავშირებული ჰორიზონტალური დეკორატიული პროფილები, რომლებიც ქმნიან ფასადზე გრძელ ზოლებს. ანტრესოლის კარნიზისგან განსხვავებით, მათი ფუნქციაა შენობის ცალკეული დონეებისა და სართულების გონივრულად გამოკვეთა და დაყოფა.

შეცდომა: