იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

დეკორატიული საყრდენი და კონსოლები

საყრდენები და ორნამენტები ფასადის დეკორატიული ხასიათის ელემენტებია, რომელთა მიზანია შენობის არქიტექტურული სტილის ხაზგასმა.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: