იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ბრტყელი ხავსი

დეკორატიული ბრტყელი სკანდინავიური ხავსი, ხელმისაწვდომია პანელებისა და პანელების სახით კედლებისა და ზედაპირების პირდაპირი დეკორაციისთვის. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა სახის ხავსთან ან დაკონსერვებულ მცენარეებთან ერთად ლამაზი და ეფექტური დეკორატიული კონცეფციების შესაქმნელად. ის ხელმისაწვდომია ოთხ სხვადასხვა ფერში.

შეცდომა: