იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

პილასტრი

მეოთხე სვეტი, მეტ-ნაკლებად გამოსული კედლის პანელიდან, რომელსაც აქვს კაპიტალი და საყრდენი. ეს არის კედლის კონსტრუქციული გასქელება ან აქვს წმინდა დეკორატიული დანიშნულება - ფასადის პანელის დაყოფა რიტმულად ან თანაბარ მანძილზე.

შეცდომა: