იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

პილასტრი

პილასტრი ვიწროა, ოთხკუთხა, ამოზნექილი, კედლიდან გამოყვანილი, ნახევარსვეტის სახით დამუშავებული. პილასტრის ნაწილები, ისევე როგორც მისი პროპორციები, იდენტურია, როგორც თავისუფლად მდგარ სვეტში - ძირი, სხეული და კაპიტალი. ამ ტიპის დეკორატიული ელემენტი, როგორც წესი, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კედლების ვიზუალურ დაყოფაში, ასევე მათ სტრუქტურულ გასქელებაში, სიტუაციიდან გამომდინარე.

შეცდომა: