იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ORGANOID® HPL

ორგანული მოპირკეთების Organoid® სერიის ერთ-ერთი წამყვანი გადაწყვეტა არის დეკორატიული HPL პანელები. ისინი წარმოადგენენ ორგანული მასალების ერთობლიობას, რომლებიც განლაგებულია განსაკუთრებით ძლიერ ლამინირებულ ზედაპირებზე. ისინი შესაფერისია კედლების, ჭერის და ავეჯის გაფორმებისთვის.

შეცდომა: