იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ხაზოვანი პროფილები LED განათებით

ხაზოვანი პროფილების ფართო სპექტრი LED განათებით, რომელიც ავსებს ფასადის სილამაზეს და ხაზს უსვამს მის ინდივიდუალურ ხასიათს.

შეცდომა: