იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ხაზოვანი პროფილები

ჰორიზონტალური დეკორატიული პროფილები, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ფასადზე ზოლების სახით. მათი ფუნქცია არის გონივრულად (განსხვავებით ანტრესოლის კარნიზისგან) შენობის ცალკეული დონეებისა და სართულების გამოკვეთა და დაყოფა.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: